Notowania funta – analiza zmienności i wahań waluty. Jak zachowa się funt w najbliższych dniach? co może wpłynąć na kurs waluty? 17 września

Notowania funta – analiza zmienności i wahań waluty. Jak zachowa się funt w najbliższych dniach? Co może wpłynąć na kurs waluty? 17 września

Świat walut funkcjonuje w dynamicznym otoczeniu, w którym kursy walut podlegają stałym zmianom. Dla inwestorów, traderów i obserwatorów rynku, zrozumienie przyszłych zmian w kursach walutowych jest kluczowe. W dniu 17 września przyjrzymy się bliżej brytyjskiemu funtowi (GBP) i przewidywanym wahaniami kursu tej waluty w najbliższym tygodniu handlowym.

W artykule tym przeprowadzimy analizę zmienności kursu funta, uwzględniając kluczowe czynniki wpływające na tę walutę. Będziemy rozważać zarówno aspekty makroekonomiczne, takie jak decyzje banku centralnego i dane gospodarcze, jak i wydarzenia polityczne oraz globalne czynniki, które mogą wpłynąć na notowania funta.

Czy funt w najbliższym tygodniu pozostanie stabilny, czy też będziemy świadkami znacznych zmian? Odpowiedź na to pytanie może mieć znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne. Zachęcamy do lektury, aby poznać prognozy dotyczące kursu funta oraz zrozumieć, co może kształtować jego wahań w najbliższych dniach na rynku walutowym.

Co to jest waluta egzotyczna?

Waluta egzotyczna, znana także jako waluta egzotyczna Forex, to waluta, która pochodzi z kraju lub regionu o mniejszym znaczeniu na arenie międzynarodowej w porównaniu do głównych walut, takich jak dolar amerykański, euro czy jen japoński. Waluty egzotyczne są nazywane „egzotycznymi” ze względu na ich mniejszą płynność i niższą aktywność handlową na rynku Forex w porównaniu do głównych walut.

Charakteryzują się one następującymi cechami:

 1. Rzadkość na Rynku: Waluty egzotyczne są rzadziej używane w międzynarodowej wymianie handlowej i finansach niż główne waluty. Dlatego też ich dostępność na rynku jest ograniczona, a spready (różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży) mogą być stosunkowo duże.
 2. Większa Zmienność: Waluty egzotyczne są zazwyczaj bardziej podatne na wahania kursów ze względu na mniejszą aktywność handlową i mniejszy udział na rynku. To może prowadzić do większej zmienności cen, co stanowi zarówno ryzyko, jak i szansę dla traderów.
 3. Różnice w Stopach Procentowych: Banki centralne krajów, których waluty są uważane za egzotyczne, mogą mieć różne poziomy stóp procentowych i politykę pieniężną. To może wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną tych walut.
 4. Związane z Krajem Czynniki: Waluty egzotyczne mogą być bardziej podatne na wpływ czynników związanych z danym krajem, takich jak sytuacja polityczna, zmiany w prawie czy wydarzenia gospodarcze.
 5. Brak Powszechnego Użytku: Waluty egzotyczne zazwyczaj nie są szeroko akceptowane w międzynarodowych transakcjach handlowych i finansowych. Dlatego też ich użycie jest ograniczone do konkretnych rynków i regionów.

Przykłady walut egzotycznych to np. turecka lira (TRY), meksykańskie peso (MXN), rosyjski rubel (RUB), brazylijski real (BRL) czy południowoafrykański rand (ZAR). Inwestorzy, którzy decydują się handlować walutami egzotycznymi, zazwyczaj muszą być bardziej ostrożni i dobrze zrozumieć specyfikę tych walut oraz czynniki wpływające na ich kursy. Handel walutami egzotycznymi może być bardziej ryzykowny, ale może także przynieść większe zyski w przypadku trafnych prognoz i strategii inwestycyjnych.

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku walutowym?

Analiza techniczna to podejście do analizy rynku, które opiera się na badaniu historycznych cen, wolumenu i innych danych rynkowych w celu przewidzenia przyszłych ruchów cenowych. Na rynku walutowym (Forex) istnieje wiele narzędzi i wskaźników, które traderzy wykorzystują w analizie technicznej. Oto niektóre z najważniejszych z nich:

 1. Wykresy cenowe: Wykresy są podstawowym narzędziem w analizie technicznej. Najpopularniejsze rodzaje to:
  • Wykresy świecowe (candlestick charts).
  • Wykresy słupkowe (bar charts).
  • Wykresy liniowe (line charts).
 2. Wskaźniki techniczne: Wskaźniki techniczne to matematyczne obliczenia oparte na danych cenowych i wolumenie. Pomagają traderom zrozumieć trend, momentum i potencjalne punkty wejścia/wyjścia. Przykłady to:
  • SMA i EMA: Średnia ruchoma prostokątna (Simple Moving Average) i wykładnicza (Exponential Moving Average) pomagają identyfikować trendy.
  • RSI: Wskaźnik Siły Względnej (Relative Strength Index) mierzy momentum rynku.
  • MACD: Oscylator Konwergencji i Dywergencji Średnich (Moving Average Convergence Divergence) pomaga identyfikować punkty zwrotu.
 3. Linie trendu: Linie trendu są używane do identyfikowania kierunku ruchu cenowego. Traderzy rysują linie trendu na wykresach, aby zidentyfikować wsparcie i opór.
 4. Poziomy wsparcia i oporu: Traderzy analizują historyczne poziomy cenowe, na których cena wcześniej znalazła wsparcie lub napotkała opór. Te poziomy mogą wpłynąć na przyszłe ruchy cen.
 5. Formacje cenowe: Analiza formacji cenowych polega na szukaniu określonych wzorców na wykresie, takich jak głowy i ramiona, flagi, czy konsolidacje. Formacje te mogą dostarczać sygnałów handlowych.
 6. Wolumen: Wolumen to ilość aktywności handlowej na rynku. Wzrost wolumenu może sugerować zwiększone zainteresowanie daną parą walutową.
 7. Kalendarz ekonomiczny: Kalendarz ekonomiczny zawiera daty i godziny publikacji ważnych danych ekonomicznych, takich jak wskaźniki PKB, stopa bezrobocia czy decyzje banków centralnych. Te wydarzenia mogą wpływać na ruchy cenowe.
 8. Analiza interwałów czasowych: Traderzy analizują różne interwały czasowe (np. dzienny, godzinny, 15-minutowy) w celu zrozumienia ruchu cenowego na różnych poziomach.
 9. Fibonacciego retracement: Poziomy Fibonacciego opierają się na matematycznych proporcjach i pomagają traderom zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu.
 10. Analiza harmoniczna: Analiza harmoniczna polega na identyfikowaniu wzorców cenowych opartych na matematycznych relacjach. Przykłady to wzorzec „Gartley” i „Butterfly”.
 11. Ichimoku Kinko Hyo: Japoński wskaźnik Ichimoku pomaga identyfikować trendy, wsparcie i opór oraz sygnały handlowe.

Należy pamiętać, że analiza techniczna nie gwarantuje sukcesu na rynku i nie jest jedynym narzędziem do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Traderzy często łączą analizę techniczną z analizą fundamentalną i zarządzaniem ryzykiem, aby podejmować informowane decyzje handlowe. Ponadto, różni traderzy mogą preferować różne narzędzia i wskaźniki w zależności od ich strategii handlowej i stylu.

Analiza zmienności kursu funta w miesiącu marcu w latach ubiegłych


Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w miesiącu marcu w latach ubiegłych może dostarczyć informacji na temat sezonowych wzorców i tendencji na rynku walutowym. Pamiętaj jednak, że historia nie zawsze powtarza się, i inne czynniki mogą wpływać na ruchy cenowe. Oto przegląd zmienności kursu funta w marcu w latach ubiegłych:

 1. Marzec 2021:
  • W marcu 2021 roku kurs funta brytyjskiego utrzymywał się w okolicach poziomu 1,3800 względem dolara amerykańskiego (GBP/USD).
  • Wzrosty kursu były wynikiem nadziei na ożywienie gospodarki Wielkiej Brytanii w miarę postępów w kampanii szczepień przeciw COVID-19 i luzowaniu restrykcji.
 2. Marzec 2020:
  • W marcu 2020 roku nastąpił gwałtowny spadek wartości funta na skutek globalnych obaw związanych z pandemią COVID-19.
  • Wartość funta znacząco spadła w stosunku do dolara amerykańskiego i innych walut, osiągając poziomy notowane wcześniej w latach 1985-1986.
 3. Marzec 2019:
  • W marcu 2019 roku kurs funta był w miarę stabilny i oscylował wokół poziomu 1,3200 w parze GBP/USD.
  • Wielka Brytania nadal była zaangażowana w proces Brexitu, co wpłynęło na pewną niepewność wokół funta.
 4. Marzec 2018:
  • W marcu 2018 roku kurs funta brytyjskiego miał tendencję spadkową, a GBP/USD spadło z poziomu około 1,4000 do około 1,3800.
  • Wydarzenia związane z negocjacjami dotyczącymi Brexitu miały wpływ na wahań kursu.
 5. Marzec 2017:
  • W marcu 2017 roku funt brytyjski wykazywał tendencję wzrostową, a GBP/USD zyskiwało na wartości, osiągając poziomy około 1,2400.
  • Po wybuchu niepokoju związanego z referendum Brexitowym w 2016 roku, marzec 2017 roku przyniósł pewną stabilizację.

Wnioski z analizy zmienności kursu funta w marcu w latach ubiegłych wskazują, że ruchy cenowe mogą być zróżnicowane i zależne od okoliczności rynkowych. Wpływają na nie czynniki takie jak sytuacja gospodarcza, wydarzenia polityczne, negocjacje Brexitu i globalne wydarzenia. Dlatego też traderzy na rynku Forex powinni monitorować bieżące informacje i wydarzenia, aby podejmować informowane decyzje handlowe.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność korony czeskiej

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) a zmienności korony czeskiej (CZK), można skoncentrować się na danych historycznych dotyczących tych dwóch walut oraz określić, jak różne czynniki wpływały na ich ruchy cenowe. Oto kilka kluczowych obserwacji i czynników, które mogą wpływać na zmienność tych walut:

 1. Dane Ekonomiczne i Polityka Pieniężna:
  • Decyzje banku centralnego Czech (Ceská národní banka) oraz Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed) w Stanach Zjednoczonych mogą wpływać na kursy CZK i USD. Zmiany stóp procentowych i polityka pieniężna mają znaczący wpływ na wycenę tych walut.
 2. Sytuacja Gospodarcza:
  • Zmiany w gospodarce Czech i Stanów Zjednoczonych, takie jak wzrost PKB, wskaźniki bezrobocia czy wskaźniki inflacji, wpływają na oczekiwania inwestorów i kursy walut.
 3. Rynki Globalne:
  • Globalne wydarzenia i napięcia geopolityczne mogą wpływać na ryzyko i preferencje inwestorów, co z kolei wpływa na kursy walut.
 4. Rynek ropy naftowej:
  • Ze względu na znaczenie ropy naftowej w światowej gospodarce, zmiany cen ropy mogą wpływać na wartość dolara amerykańskiego, który jest często uważany za bezpieczną przystań w okresach niestabilności.
 5. Sytuacja polityczna:
  • Wydarzenia polityczne w Stanach Zjednoczonych i Czechach, takie jak wybory czy zmiany władzy, mogą wpływać na nastroje inwestorów i rynki finansowe.
 6. Handel Zagraniczny:
  • Bilans handlowy i wymiana handlowa między USA a Czechami mają wpływ na kursy walut. Nadmierny deficyt handlowy może osłabić dolara.
 7. Globalne Zdarzenia Kryzysowe:
  • Zdarzenia kryzysowe, takie jak kryzys finansowy czy pandemia COVID-19, mogą prowadzić do gwałtownych zmian na rynku walutowym, wpływając na kursy CZK i USD.
 8. Różnice w Stopach Procentowych:
  • Różnice w stopach procentowych między Fedem a Ceská národní banką wpływają na przepływ kapitału i kursy walut.

Warto zauważyć, że zmienność kursu CZK/USD może być różna w zależności od okresu czasu i aktualnych okoliczności rynkowych. Traderzy na rynku Forex stosują różne strategie handlowe, analizując te czynniki i wykorzystując narzędzia analizy technicznej i fundamentalnej, aby podejmować decyzje inwestycyjne.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2016?

Rok 2016 był dla funta brytyjskiego (GBP) rokiem wyjątkowo istotnym ze względu na dwa kluczowe wydarzenia, które znacząco wpłynęły na jego kurs:

 1. Brexit – Referendum o Wyjściu Z UE:
  • Najważniejszym wydarzeniem, które miało ogromny wpływ na kurs funta w 2016 roku, było referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej, znane jako Brexit. Referendum odbyło się 23 czerwca 2016 roku, a wynik wskazał na wyjście Wielkiej Brytanii z UE.
  • Wynik referendum, który określił decyzję o opuszczeniu UE, spowodował gwałtowny spadek wartości funta brytyjskiego. GBP/USD osiągnęło najniższy poziom od wielu lat, spadając poniżej 1,30 w wyniku niepewności i obaw związanych z procesem Brexitu.
 2. Polityka Monetarna Banku Anglii:
  • Bank Anglii, w odpowiedzi na wynik referendum Brexitu, obniżył stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu i wprowadził program luzowania ilościowego w celu wspierania gospodarki i stabilizacji rynków finansowych. To również miało wpływ na kurs funta.

Te dwa wydarzenia były głównymi czynnikami kształtującymi kurs funta w 2016 roku. Brexit i jego wpływ na brytyjską gospodarkę, handel, politykę monetarną i ogólną niepewność miały długotrwały wpływ na wycenę funta. Spadek wartości funta miał znaczący wpływ na rynki finansowe i handel zagraniczny Wielkiej Brytanii.

Warto podkreślić, że kurs funta wciąż pozostaje pod wpływem wydarzeń związanych z Brexitem, a proces ten nadal wpływa na jego zmienność w latach po 2016 roku. Trwałe negocjacje handlowe i dalsze decyzje polityczne mają nadal wpływ na kurs funta na rynku Forex.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie przyszłości kursu funta brytyjskiego (GBP) na rynku Forex jest trudnym zadaniem, ponieważ jest wiele czynników, które wpływają na jego wartość, a sytuacja może się szybko zmieniać. Niemniej jednak, istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na kurs funta w najbliższych tygodniach. Oto kilka możliwych scenariuszy:

 1. Brexit:
  • Proces Brexitu nadal ma wpływ na kurs funta. Trwające negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską mogą wpłynąć na wycenę funta w zależności od wyników tych rozmów.
 2. Polityka Banku Anglii:
  • Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej mogą wpłynąć na kurs funta. Bank może podjąć działania w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację gospodarczą.
 3. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja danych dotyczących gospodarki Wielkiej Brytanii, takich jak wskaźniki PKB, inflacja, bezrobocie i handel zagraniczny, może wpływać na kurs funta w reakcji na ich wyniki.
 4. Globalne Wydarzenia:
  • Wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak napięcia handlowe, pandemia COVID-19, czy zmiany polityczne w innych krajach, mogą wpłynąć na ryzyko i preferencje inwestorów, co wpłynie na kurs funta.
 5. Sentyment Rynkowy:
  • Ogólny sentyment rynkowy i poziom ryzyka mogą wpływać na wycenę funta. W okresach niepewności inwestorzy często szukają bezpiecznych przystani, co może wpłynąć na kurs GBP.
 6. Deklaracje Polityków:
  • Wypowiedzi polityków i liderów związane z Brexitem lub innymi kwestiami mogą wpłynąć na nastroje rynkowe i kurs funta.

W związku z tym, traderzy na rynku Forex powinni monitorować bieżące wydarzenia i informacje oraz stosować analizę techniczną i fundamentalną, aby podejmować informowane decyzje handlowe. Ponadto, warto pamiętać, że rynek walutowy jest zawsze narażony na zmienność, więc ryzyko jest zawsze obecne, a traderzy powinni stosować odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.