Analizujemy zmienność cen funta brytyjskiego w minionym tygodniu 20 – 25 listopada. Jak zachowywał się wykres kursu funta w ostatnich dniach? Co może wpłynąć na cenę funta? Cena funta dzisiaj

Ostatnie tygodnie na globalnych rynkach finansowych przyniosły dynamiczne zmiany w notowaniach walut, rzucając światło na istotne aspekty funkcjonowania rynku walutowego. W niniejszym artykule skupimy się na analizie tego, jak rynek walut działa, co sprawia, że jest niezwykle zmienny, oraz na wpływie kluczowych wydarzeń na wahania kursów w ostatnim czasie.

Rynek walutowy, znany również jako Forex, jest jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie, gdzie codziennie wymienia się biliony dolarów. Jego unikalna struktura umożliwia handel 24 godziny na dobę i dostępność dla inwestorów z całego globu. Jednakże, z tą płynnością wiąże się również duża zmienność, co sprawia, że rynek ten jest niezwykle fascynujący, ale jednocześnie stanowi wyzwanie dla traderów.

Różnorodność czynników wpływających na kursy walut sprawia, że analiza rynku staje się niezwykle złożonym zadaniem. Od decyzji banków centralnych, przez dane ekonomiczne, po zdarzenia geopolityczne – każdy element może wywołać wahania na rynku walutowym. W obliczu globalnych wydarzeń, takich jak pandemia COVID-19 czy zmieniające się relacje handlowe między krajami, inwestorzy na bieżąco reagują na nowe informacje, co dodatkowo potęguje dynamikę rynku.

W dalszej części artykułu przyjrzymy się, jakie konkretnie czynniki wpływały na ostatnie ruchy kursów, jakie trendy można zauważyć w świetle tych zdarzeń, a także jakie scenariusze mogą kształtować się w najbliższych dniach. Zanurzymy się w tajniki rynku walutowego, starając się rozwikłać niektóre z zagadek, które składają się na fascynujący świat wymiany walut.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, znany również jako Forex (Foreign Exchange), to globalny rynek, na którym dokonuje się wymiany jednej waluty na drugą. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, na którym uczestniczą różne podmioty, takie jak banki, przedsiębiorstwa, inwestorzy instytucjonalni i indywidualni.

Czym Jest Rynek Walutowy?

 1. Wymiana Walut:
  • Na rynku walutowym inwestorzy kupują jedną walutę, jednocześnie sprzedając inną. Te transakcje odbywają się w parach walutowych, np. EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) czy USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego).
 2. 24/5 Handel:
  • Rynek walutowy działa przez większość tygodnia, czynny przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów. To umożliwia inwestorom z różnych stref czasowych handel w dogodnych dla nich momentach.
 3. Duża Płynność:
  • Codziennie na rynku Forex dokonywane są transakcje o wartości bilionów dolarów, co sprawia, że jest to najbardziej płynny rynek finansowy. Płynność oznacza, że można łatwo kupować i sprzedawać waluty bez większego wpływu na ich ceny.

Czynniki Wpływające na Rynek Walutowy:

 1. Decyzje Banków Centralnych:
  • Stopy procentowe, operacje rynkowe i inne decyzje banków centralnych mają wpływ na wartość walut. Zmiany stóp procentowych mogą wpływać na zyskowność inwestycji denominowanych w danej walucie.
 2. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja ważnych danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie, wpływa na oceny kondycji gospodarek krajów i ich walut.
 3. Zdarzenia Geopolityczne:
  • Konflikty, wybory, napięcia międzynarodowe mają wpływ na nastroje inwestorów i mogą powodować zmienność na rynku walutowym.
 4. Spekulacje Inwestorów:
  • Decyzje traderów i spekulacje odnośnie przyszłych ruchów cen mogą wpływać na krótkoterminowe zmiany kursów walut.
 5. Trendy Globalne:
  • Zmiany w relacjach handlowych, globalne zjawiska, takie jak pandemia, wpływają na globalne nastroje i kursy walutowe.
 6. Popyt i Podaż:
  • Klasyczne zasady ekonomii dotyczące popytu i podaży mają zastosowanie również na rynku walutowym. Jeśli popyt na daną walutę przewyższa podaż, jej wartość wzrasta, i vice versa.

Rynek walutowy jest miejscem, gdzie różnorodne siły ekonomiczne, finansowe i geopolityczne się krzyżują, co sprawia, że jest on dynamiczny, nieprzewidywalny, ale jednocześnie oferuje liczne możliwości inwestycyjne.

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?

Rynek Forex (Foreign Exchange) i giełda papierów wartościowych to dwa różne środowiska handlowe, różniące się pod wieloma względami. Oto kilka kluczowych różnic między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych:

1. Instrumenty Finansowe:

 • Rynek Forex:
  • Instrumenty głównie oparte na walutach. Handluje się parami walutowymi, takimi jak EUR/USD, GBP/JPY itp.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Oferuje szereg różnorodnych instrumentów, takich jak akcje, obligacje, indeksy, opcje, futures itp. Inwestorzy mogą inwestować w udziały w konkretnych firmach, obligacje rządowe, indeksy branżowe, a także instrumenty pochodne.

2. Godziny Handlu:

 • Rynek Forex:
  • Jest otwarty przez większość tygodnia, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów. To wynika z globalnego charakteru rynku i różnic w strefach czasowych.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Poszczególne giełdy mają określone godziny handlu. Na przykład giełda nowojorska (NYSE) działa w określonych godzinach lokalnego czasu.

3. Struktura Rynku:

 • Rynek Forex:
  • Jest zdecentralizowany. Handel odbywa się bezpośrednio między uczestnikami rynku, głównie za pośrednictwem elektronicznych platform handlowych.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Ma zazwyczaj bardziej scentralizowaną strukturę, z określonymi miejscami (giełdami) przeznaczonymi do handlu danymi instrumentem finansowym.

4. Dźwignia Finansowa:

 • Rynek Forex:
  • Inwestorzy często mają dostęp do dużej dźwigni finansowej, co oznacza, że mogą kontrolować większą pozycję niż wynikałoby to z ich kapitału inwestycyjnego.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Dźwignia finansowa na giełdach papierów wartościowych jest zazwyczaj niższa, a handel na dźwigni jest bardziej ograniczony.

5. Wpływ Wydarzeń na Rynek:

 • Rynek Forex:
  • Jest bardzo reaktywny na wydarzenia ekonomiczne, polityczne i społeczne na całym świecie, zwłaszcza te związane z krajami, których waluty są przedmiotem handlu.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Wydarzenia mają wpływ na giełdę, ale wpływ jest często bardziej specyficzny dla danego sektora lub firmy.

6. Różnice w Analizie i Strategiach:

 • Rynek Forex:
  • Analiza techniczna i fundamentalna są szeroko stosowane. Strategie handlowe mogą obejmować krótkoterminowe lub długoterminowe podejścia.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Analiza fundamentalna jest często używana, szczególnie przy inwestycjach długoterminowych. Analiza techniczna również ma zastosowanie, ale strategie mogą być bardziej zróżnicowane.

Ogólnie rzecz biorąc, rynek Forex i giełda papierów wartościowych różnią się zarówno pod względem instrumentów, jak i charakterystyki handlu. Inwestorzy wybierający między nimi często kierują się preferencjami, strategiami inwestycyjnymi oraz stopniem dostępu do informacji i kapitału.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta brytyjksiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych

 1. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja ważnych danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie, może wpływać na wartość funta brytyjskiego.
 2. Decyzje Banku Anglii:
  • Decyzje dotyczące stóp procentowych i innych aspektów polityki pieniężnej podejmowane przez Bank Anglii mogą wpływać na kurs funta.
 3. Sytuacja Polityczna:
  • Zdarzenia polityczne, takie jak wybory czy negocjacje dotyczące Brexitu, mogą wpływać na kurs funta brytyjskiego.
 4. Globalne Nastroje na Rynkach Finansowych:
  • Ogólne nastroje na rynkach finansowych, takie jak apetyt na ryzyko, również mogą wpływać na kursy walut, w tym funta brytyjskiego.

Aby uzyskać dokładne informacje na temat zachowania kursu funta brytyjskiego w danym okresie, zaleca się skonsultowanie się z aktualnymi źródłami finansowymi lub korzystanie z profesjonalnych platform handlowych, które oferują dostęp do bieżących notowań walutowych oraz analiz rynkowych.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność rosyjskiego rubla

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego w porównaniu do rosyjskiego rubla może uwzględniać różne czynniki, które wpływają na wartość obu walut. Poniżej przedstawiam kilka aspektów, które mogą wpływać na zmienność tych dwóch walut:

 1. Dane Ekonomiczne:
  • Zmiany w danych ekonomicznych obu krajów, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie, mogą wpływać na kursy ich walut. Silniejsza gospodarka zazwyczaj przyciąga inwestorów, co może wpływać na wartość waluty.
 2. Decyzje Banków Centralnych:
  • Polityka monetarna Banku Anglii dla funta brytyjskiego i Rosyjskiego Banku Centralnego dla rosyjskiego rubla może wpływać na ich wartość. Decyzje dotyczące stóp procentowych, programów skupu aktywów i innych instrumentów polityki pieniężnej są istotne dla inwestorów.
 3. Ceny Surowców:
  • Rosja jest jednym z głównych eksporterów surowców, zwłaszcza ropy naftowej i gazu. Zmiany w cenach tych surowców mogą wpływać na rubla, podczas gdy funt brytyjski może reagować na inne czynniki, takie jak sytuacja gospodarcza czy polityczna.
 4. Geopolityka:
  • Zdarzenia geopolityczne, takie jak sankcje gospodarcze, napięcia międzynarodowe czy negocjacje handlowe, mogą wpływać na wartość obu walut.
 5. Bieżące Wydarzenia Gospodarcze:
  • Aktualne wydarzenia, takie jak kryzysy finansowe, pandemie czy globalne nastroje na rynkach, mają wpływ na ruchy cen i zmienność obu walut.
 6. Handel Miedzynarodowy:
  • Dynamika handlu międzynarodowego, zwłaszcza w kontekście Brexitu dla funta brytyjskiego, może wpływać na wartość obu walut.
 7. Dźwignia Finansowa i Spekulacje:
  • Inwestorzy korzystający z dźwigni finansowej lub podejmujący spekulacyjne działania na rynku walutowym mogą wpływać na krótkoterminowe wahania kursów.

Warto podkreślić, że rynki walutowe są dynamiczne, a zmienność może być wynikiem wielu czynników. Analiza bieżących wydarzeń, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i politycznej, jest kluczowa dla zrozumienia potencjalnych ruchów na rynku funta brytyjskiego i rosyjskiego rubla. Inwestorzy często korzystają z różnych narzędzi i analiz, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2017?

W roku 2017 funt brytyjski (GBP) był pod wpływem kilku kluczowych wydarzeń, zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej. Oto kilka z tych wydarzeń:

 1. Brexit:
  • Mimo że referendum dotyczące Brexitu miało miejsce w 2016 roku, negocjacje i postęp w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej były nadal głównym czynnikiem wpływającym na funta w 2017 roku. Ogłoszenie decyzji o twardym lub miękkim Brexitu, a także postęp w negocjacjach, miały bezpośredni wpływ na wartość funta.
 2. Wybory Parlamentarne w Wielkiej Brytanii:
  • W czerwcu 2017 roku premier Theresa May zdecydowała się na przedterminowe wybory parlamentarne. Jednak rezultat tych wyborów, w których Partia Konserwatywna straciła większość, wprowadził element niepewności co do stabilności politycznej Wielkiej Brytanii, co mogło wpływać na funta.
 3. Decyzje Banku Anglii:
  • Decyzje dotyczące stóp procentowych i innych aspektów polityki pieniężnej Banku Anglii miały wpływ na funta. Podwyżki stóp procentowych mogły wzmacniać funta, natomiast ich obniżki lub brak zmian mogły wpływać na osłabienie waluty.
 4. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie, miała wpływ na oceny kondycji gospodarki brytyjskiej, co z kolei wpływało na wartość funta.
 5. Negocjacje Handlowe z UE:
  • Postęp w negocjacjach dotyczących przyszłych relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską był obserwowany z uwagą przez inwestorów, a informacje na temat tych negocjacji mogły wpływać na funta.
 6. Globalne Czynniki:
  • Ogólne nastroje na rynkach finansowych, zmiany w globalnej sytuacji gospodarczej czy geopolityczne wydarzenia również miały wpływ na kurs funta brytyjskiego.

Warto zauważyć, że rynek walutowy jest bardzo podatny na zmienność, a wpływ poszczególnych wydarzeń może być złożony i wieloaspektowy. Wszystkie te czynniki wspólnie kształtowały ruchy na rynku funta brytyjskiego w roku 2017.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Przewidywania dotyczące zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) są zawsze obarczone pewnym stopniem niepewności, ponieważ rynki walutowe są podatne na różnorodne czynniki, zarówno w sferze gospodarczej, jak i politycznej. Niemniej jednak, analizując potencjalne scenariusze, można wskazać kilka kluczowych czynników, które mogą wpływać na przyszłą zmienność funta brytyjskiego:

 1. Brexit i Negocjacje Handlowe:
  • Postęp w negocjacjach handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie kluczowy. Poziom porozumienia, harmonogram i warunki handlowe będą miały wpływ na postrzeganie stabilności gospodarczej i politycznej Wielkiej Brytanii.
 2. Decyzje Banku Anglii:
  • Decyzje dotyczące stóp procentowych i innych środków polityki pieniężnej Banku Anglii będą wpływać na wartość funta. Rynki monitorują sygnały dotyczące ewentualnych zmian stóp procentowych.
 3. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja danych dotyczących gospodarki brytyjskiej, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie, będzie miała wpływ na odbiór kondycji gospodarczej i kursu funta.
 4. Globalne Czynniki:
  • Ogólne nastroje na rynkach finansowych, globalna sytuacja gospodarcza, a także wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym mogą wpływać na wartość funta.
 5. Sytuacja Polityczna Wewnętrzna:
  • Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii, takie jak wybory czy ewentualne zmiany w rządzie, mogą wprowadzić element niepewności i wpływać na kurs funta.
 6. Pandemia COVID-19:
  • Rozwój sytuacji związanej z pandemią COVID-19 ma wpływ na globalne i lokalne rynki. Wpływ na zdolność gospodarki do odbudowy oraz decyzje dotyczące polityki zdrowotnej będą miały wpływ na funta.
 7. Handel Międzynarodowy:
  • Dynamika handlu międzynarodowego, zarówno w kontekście Unii Europejskiej, jak i innych partnerów handlowych, będzie wpływać na funta brytyjskiego.

Scenariusze te są ogólne i oparte na obecnej sytuacji. Kurs funta brytyjskiego może być również wpływany przez niespodziewane wydarzenia, które mogą dynamicznie zmieniać krajobraz rynku walutowego. Inwestorzy i przedsiębiorcy śledzący bieżące informacje gospodarcze i polityczne są w stanie bardziej precyzyjnie ocenić przyszłą zmienność funta. Warto również zauważyć, że każde prognozy w zakresie rynków finansowych wiążą się z ryzykiem, a rzeczywiste ruchy cen mogą różnić się od prognoz.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.