Cena dolara amerykańskiego w ostatnim tygodniu 18 – 23 września. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania funta w ostatnim okresie. Po ile jest dziś funt?

W ostatnich miesiącach rynek walut był świadkiem dynamicznych zmian, które wzbudziły zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i obserwatorów rynku finansowego. Kursy walut, takie jak euro, dolar amerykański, jen japoński czy inne, uległy znacznym wahań, co stworzyło niezwykle fascynujący krajobraz dla wszystkich uczestników rynku. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak działa rynek walut, co wpływa na jego dużą zmienność, jakie wydarzenia miały kluczowe znaczenie dla ostatnich wahaniach kursów, a także co może przynieść przyszłość w kontekście notowań walut w najbliższych dniach.

Rynek walutowy, nazywany również rynkiem Forex, to jedno z największych i najbardziej dynamicznych miejsc wymiany walut na świecie. Codziennie biliony dolarów przekształcają się tu z jednej waluty w drugą, co sprawia, że jest to nie tylko największy, ale także najbardziej płynny rynek finansowy na globie. Jednak ta płynność jest podwójnym ostrzem miecza – z jednej strony daje inwestorom możliwość osiągania znacznych zysków, z drugiej zaś niesie ryzyko znaczących strat.

Wartości walut zależą od wielu czynników, w tym od kondycji gospodarczej danego kraju, poziomu inflacji, stóp procentowych ustalanych przez banki centralne, wydarzeń politycznych i geopolitycznych oraz od nastrojów inwestorów na rynku. Wszystkie te elementy składają się na nieustannie zmieniający się krajobraz, który kształtuje notowania walut.

W ostatnim czasie byliśmy świadkami wydarzeń, które znacząco wpłynęły na rynek walutowy. Pandemia COVID-19, zmiany w polityce monetarnej banków centralnych, napięcia handlowe między państwami, a także wydarzenia polityczne na arenie międzynarodowej miały znaczący wpływ na kursy walut. Teraz, w obliczu nadchodzących wydarzeń i decyzji, które będą podejmowane przez kluczowych graczy na rynku, istnieje wiele pytań dotyczących przyszłości notowań walut.

W kolejnych częściach tego artykułu przeanalizujemy główne czynniki wpływające na zmienność kursów walut oraz spróbujemy spojrzeć w przyszłość, aby zrozumieć, jakie scenariusze mogą się wydarzyć w najbliższych dniach i tygodniach. Czy rynek walutowy pozostanie burzliwy, czy może pojawią się oznaki stabilizacji? Odpowiedzi na te pytania mogą okazać się kluczowe dla inwestorów, traderów i wszystkich tych, którzy obserwują losy walut na rynku Forex.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, często określany jako rynek Forex (od angielskiego „foreign exchange”), to globalny rynek, na którym dokonuje się wymiany jednej waluty na inną. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, na którym dzienne obroty sięgają bilionów dolarów. Rynek ten jest nieustannie czynny przez całą dobę, z wyjątkiem weekendów.

Istota rynku walutowego polega na wymianie walut między uczestnikami, takimi jak banki, instytucje finansowe, inwestorzy indywidualni i korporacje, w celu dokonywania transakcji handlowych, inwestycji, spekulacji lub zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym. Kluczową cechą rynku Forex jest fakt, że odbywa się na nim handel parami walutowymi, czyli jedną walutą w zamian za inną. Pary walutowe są podstawowym instrumentem na rynku Forex.

Najważniejsze pojęcia związane z rynkiem walutowym to:

 1. Para walutowa: Jest to podstawowy instrument na rynku Forex i obejmuje dwie waluty notowane w stosunku do siebie. Przykładowe pary walutowe to EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego), GBP/JPY (funt szterlingowy do jena japońskiego) czy AUD/JPY (dolar australijski do jena japońskiego).
 2. Kurs walutowy: Jest to cena jednej waluty wyrażona w jednostkach drugiej waluty. Na przykład kurs EUR/USD = 1,2000 oznacza, że za 1 euro można kupić 1,20 dolarów amerykańskich.
 3. Popyt i podaż: Na rynku walutowym popyt i podaż determinują kursy walut. Wzrost popytu na daną walutę prowadzi do jej wzrostu w stosunku do innych walut, podczas gdy spadek popytu może prowadzić do spadku kursu.
 4. Czynniki wpływające na kursy walut: Kursy walut zależą od wielu czynników, w tym od kondycji gospodarczej danego kraju, poziomu inflacji, stóp procentowych ustalanych przez banki centralne, wydarzeń politycznych i geopolitycznych, a także od nastrojów inwestorów na rynku.
 5. Leverage (dźwignia finansowa): Inwestorzy na rynku Forex często korzystają z dźwigni finansowej, co pozwala im kontrolować pozycje o większej wartości niż ich kapitał własny. Jednakże dźwignia finansowa wiąże się z większym ryzykiem straty kapitału.
 6. Handel 24/5: Rynek Forex działa przez całą dobę, od poniedziałku do piątku, co pozwala inwestorom handlować o dowolnej porze dnia lub nocy.

Rynek walutowy jest niezwykle płynny i podatny na zmienność, co tworzy okazje do zarabiania, ale również niesie ryzyko straty. Dlatego inwestorzy na rynku Forex powinni być dobrze przygotowani, stosować zrównoważone zarządzanie ryzykiem i śledzić bieżące wydarzenia ekonomiczne i geopolityczne, które mogą wpłynąć na kursy walut.

Jakie są najważniejsze czynniki polityczne, które wpływają na kursy walutowe?

Czynniki polityczne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu kursów walut na rynku Forex. Polityka państw, wydarzenia polityczne oraz decyzje podejmowane przez rządy i instytucje międzynarodowe mogą mieć znaczący wpływ na notowania walut. Oto najważniejsze czynniki polityczne, które wpływają na kursy walutowe:

 1. Stabilność polityczna: Kraje o stabilnych instytucjach politycznych i rządach są często postrzegane jako bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Polityczne zamieszanie, konflikty czy niestabilność rządów mogą prowadzić do spadku wartości waluty danego kraju.
 2. Decyzje banków centralnych: Banki centralne mają kluczową rolę w kształtowaniu polityki pieniężnej. Ich decyzje dotyczące stóp procentowych, luzowania ilościowego czy interwencji na rynku walutowym mogą wpływać na wartość waluty krajowej.
 3. Polityka fiskalna: Decyzje rządu w zakresie budżetu, podatków i wydatków publicznych mają wpływ na kondycję gospodarki i mogą wpływać na kursy walut.
 4. Wybory i zmiany rządów: Wybory parlamentarne, prezydenckie czy inne zmiany w rządzie mogą wprowadzać niepewność polityczną, która może wpłynąć na kursy walut.
 5. Konflikty międzynarodowe: Napięcia międzynarodowe, wojny handlowe czy konflikty geopolityczne mogą prowadzić do zmienności na rynku walutowym. Inwestorzy często uciekają się do bezpiecznych aktywów, takich jak dolar amerykański czy japoński jen, w okresach niepewności.
 6. Negocjacje handlowe: Wyniki negocjacji handlowych między państwami mogą wpływać na kursy walut. Umowy handlowe mogą zwiększać eksport i wzmacniać walutę, podczas gdy niewielkie postępy lub konflikty handlowe mogą osłabiać walutę.
 7. Polityka międzynarodowa: Wpływ danego kraju na arenie międzynarodowej, jego stosunki dyplomatyczne i uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych mogą wpływać na postrzeganie jego waluty.
 8. Intwencje rządowe na rynku walutowym: Niektóre kraje mogą interweniować na rynku walutowym, aby utrzymać pożądane poziomy kursu swojej waluty. Takie działania rządowe mogą wpłynąć na krótkoterminowe kursy.
 9. Kryzysy polityczne: Kryzysy polityczne, takie jak zamachy, rewolucje czy długotrwałe protesty, mogą prowadzić do gwałtownych ruchów na rynku walutowym.

Powyższe czynniki stanowią jedynie część złożonej układanki, która wpływa na kursy walut. Ważne jest, aby inwestorzy na rynku Forex byli świadomi tych czynników i śledzili bieżące wydarzenia polityczne oraz ich wpływ na rynek. Decyzje polityczne i geopolityczne mogą być trudne do przewidzenia, co sprawia, że rynek walutowy pozostaje nieprzewidywalny i wymaga ostrożności oraz zrównoważonego zarządzania ryzykiem.

Analiza zmienności kursu funta z ostatniej dekady

Kurs funta brytyjskiego (GBP) jest podatny na różne czynniki, które mogą wpływać na jego zmienność, w tym:

 1. Polityka monetarna Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych, programów skupu aktywów i ogólnego kierunku polityki monetarnej mogą wpływać na wartość funta. Zwykle wyższe stopy procentowe mogą przyciągać inwestorów, podnosząc wartość funta.
 2. Polityka fiskalna: Również polityka fiskalna rządu brytyjskiego, taka jak poziom zadłużenia publicznego i poziom wydatków, może wpływać na kurs funta.
 3. Wydarzenia polityczne: Wydarzenia polityczne, takie jak wybory, referenda (np. referendum w sprawie Brexitu) i zmiany w rządzie, mogą wprowadzać niepewność na rynkach finansowych, co może prowadzić do wahania kursu funta.
 4. Dane makroekonomiczne: Publikowane dane ekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie i saldo handlu, mogą wpływać na postrzeganie zdrowia gospodarki brytyjskiej i kursu funta.
 5. Międzynarodowe czynniki: Wydarzenia i decyzje w innych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, także mogą wpływać na kurs funta, ponieważ mają wpływ na globalne rynki finansowe.

Aby uzyskać dokładne i aktualne informacje na temat zmienności kursu funta w ostatniej dekadzie, zalecam skonsultowanie się z wiarygodnym źródłem finansowym lub korzystanie z narzędzi analizy rynku, które dostarczają aktualne dane i wykresy kursów walutowych.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność dolara

Zmienność kursu funta brytyjskiego i dolara amerykańskiego jest ściśle powiązana ze sobą, ponieważ obie te waluty są jednymi z najważniejszych walut na świecie i odgrywają znaczącą rolę w międzynarodowych rynkach finansowych. Wzrost lub spadek wartości jednej z tych walut może wpłynąć na zmienność drugiej. Oto kilka kluczowych czynników, które wpływają na zmienność kursu funta brytyjskiego i dolara amerykańskiego oraz ich wzajemne relacje:

 1. Polityka monetarna: Decyzje dotyczące stóp procentowych podejmowane przez Bank Anglii (dla funta brytyjskiego) i Federalny Komitet ds. Operacji na Rynku Otwartym (FOMC) Rezerwy Federalnej (dla dolara amerykańskiego) mają znaczący wpływ na kursy tych walut. Wyższe stopy procentowe w danym kraju mogą przyciągać inwestorów, podnosząc wartość waluty krajowej.
 2. Sytuacja gospodarcza: Dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie i saldo handlu, odgrywają kluczową rolę w określaniu siły gospodarki danego kraju i mogą wpływać na jego walutę. Porównywanie tych wskaźników między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi może wpłynąć na kurs GBP/USD.
 3. Wydarzenia polityczne: Wydarzenia polityczne, takie jak wybory, referendum czy zmiany w rządach, mogą wprowadzać niepewność na rynkach finansowych i wpływać na kursy walut obu krajów.
 4. Globalne czynniki: Wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak kryzysy finansowe, konflikty geopolityczne czy zmiany w polityce handlowej, mogą wpłynąć na kursy funta i dolara.
 5. Sentyment inwestorów: Czynniki psychologiczne i emocjonalne mogą również wpływać na zmienność kursów walut. Sentyment inwestorów i spekulacji na rynku mogą prowadzić do nagłych ruchów cen.

Warto zaznaczyć, że kurs GBP/USD jest jednym z najważniejszych par walutowych na rynku międzynarodowym, co oznacza, że jest aktywnie handlowany i często analizowany przez inwestorów i traderów. Z tego powodu zmienność tej pary walutowej może być znacząca, co może stwarzać zarówno ryzyko, jak i okazje na rynku walutowym. Dla bardziej szczegółowej analizy bieżącej zmienności kursów funta i dolara zalecam korzystanie z aktualnych danych rynkowych oraz narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2016?

W roku 2016 funt brytyjski (GBP) doświadczył znacznej zmienności i wpływ na jego kurs wynikał przede wszystkim z dwóch kluczowych wydarzeń:

 1. Referendum w sprawie Brexitu (23 czerwca 2016): To referendum stanowiło kluczowe wydarzenie, które miało ogromny wpływ na kurs funta. Brytyjscy obywatele zdecydowali w nim o opuszczeniu Unii Europejskiej, co stało się nazywane popularnie „Brexitem”. Wynik ten wywołał dużą niepewność na rynkach finansowych. Po ogłoszeniu wyniku referendum wartość funta gwałtownie spadła, osiągając najniższy poziom w stosunku do dolara amerykańskiego od wielu lat.
 2. Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych: W obliczu niepewności związanego z Brexitem Bank Anglii zareagował na spadek wartości funta poprzez obniżenie stóp procentowych. To działanie miało na celu zachęcenie do inwestowania i pobudzenie gospodarki. Niższe stopy procentowe mogły jednak osłabić funta na rynkach międzynarodowych.

Te dwa wydarzenia były głównymi czynnikami wpływającymi na kurs funta w roku 2016. Referendum w sprawie Brexitu wywołało długotrwałą niepewność co do przyszłości Wielkiej Brytanii i jej relacji z Unią Europejską, co wpłynęło na sentyment inwestorów i decyzje inwestycyjne. Bank Anglii starał się stabilizować sytuację gospodarczą poprzez obniżanie stóp procentowych i inne środki stymulacyjne, ale wydajność funta nadal była pod dużym wpływem wydarzeń związanych z Brexitem.

Warto zaznaczyć, że zmienność kursu funta w 2016 roku była duża, a kurs waluty podlegał wahaniom w zależności od doniesień medialnych, wydarzeń politycznych i danych ekonomicznych. W ciągu roku doszło do kilku kluczowych momentów, które miały wpływ na wartość funta, ale główne znaczenie miało referendum w sprawie Brexitu i jego wynik.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Zmienność kursu funta brytyjskiego (GBP) jest trudna do przewidzenia ze względu na wiele czynników, które na nią wpływają, takie jak wydarzenia polityczne, decyzje banku centralnego, dane ekonomiczne i globalne czynniki. Niemniej jednak, można rozważyć kilka możliwych scenariuszy dla funta brytyjskiego w najbliższej przyszłości:

 1. Brexit i handel: Dalsze rozwijanie się relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie miało wpływ na funta. Umowa handlowa i ewentualne zmiany w niej mogą wprowadzać zmienność kursu GBP. Negocjacje handlowe, tarcia i ewentualne porozumienia będą ważnymi czynnikami.
 2. Polityka monetarna: Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i programów skupu aktywów będą miały wpływ na kurs funta. Ewentualne podwyżki stóp procentowych mogą wspierać funta, podczas gdy obniżki mogą go osłabiać.
 3. Dane ekonomiczne: Publikowane dane ekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie i saldo handlu, będą miały wpływ na kurs funta w miarę ich pojawiania się. Słabe dane mogą osłabić GBP, podczas gdy dobre dane mogą je wzmocnić.
 4. Sentyment inwestorów: Emocje i sentyment inwestorów mają duże znaczenie na rynkach walutowych. Nagłe wydarzenia polityczne lub kryzysy finansowe mogą wpłynąć na wahania kursu funta.
 5. Globalne czynniki: Zmiany w polityce międzynarodowej, konflikty geopolityczne i wydarzenia na rynkach globalnych mogą wpłynąć na kurs funta jako część ogólnych trendów na rynku walutowym.

Należy pamiętać, że handel walutami jest ryzykowny, a zmienność kursów może prowadzić do strat finansowych. Dlatego inwestorzy i traderzy powinni podejmować swoje decyzje inwestycyjne na podstawie analizy fundamentalnej i technicznej, a także z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

Warto również zdobywać informacje z wiarygodnych źródeł i monitorować bieżące wydarzenia, które mogą mieć wpływ na kurs funta. W przypadku inwestycji zalecamy skonsultowanie się z ekspertem finansowym lub doradcą inwestycyjnym.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.