Prognoza dla funta brytyjskiego na nadchodzący tydzień 24 września

Miniony tydzień na rynkach finansowych był pełen niespodzianek, co sprawiło, że inwestorzy i traderzy starają się przygotować na nadchodzący tydzień z jeszcze większą uwagą. Jednym z kluczowych obszarów, który budzi zainteresowanie, jest kurs funta brytyjskiego (GBP). W obliczu dynamicznych wydarzeń politycznych, ekonomicznych i globalnych nastrojów rynkowych, prognozowanie zmienności kursu funta na najbliższy tydzień może być wyzwaniem, ale również okazją do zrozumienia, jakie czynniki będą wpływać na tę walutę.

W tym artykule dokładnie przeanalizujemy prognozy dotyczące zmienności kursu funta brytyjskiego na nadchodzący tydzień handlowy, który rozpocznie się 24 września. Przyjrzymy się istotnym wydarzeniom, danym ekonomicznym i czynnikom politycznym, które mogą wpłynąć na notowania funta. Będziemy również rozważać różne scenariusze, które inwestorzy i traderzy powinni wziąć pod uwagę, planując swoje strategie inwestycyjne.

Jak się tworzy pary walutowe?


Pary walutowe są podstawowym elementem na rynku Forex (Foreign Exchange). Tworzenie par walutowych polega na zestawianiu dwóch różnych walut w celu określenia wartości jednej waluty w odniesieniu do drugiej. Poniżej wyjaśniam, jak się to dokładnie odbywa:

 1. Główne i krzyżowe pary walutowe:
  • Na rynku Forex istnieją główne pary walutowe, które zawierają dolara amerykańskiego (USD) oraz krzyżowe pary walutowe, które nie zawierają dolara. Główne pary walutowe obejmują np. EUR/USD (euro/dolar amerykański) lub USD/JPY (dolar amerykański/jen japoński), podczas gdy przykładem pary krzyżowej jest EUR/JPY (euro/jen japoński).
 2. Baza i kwota:
  • Każda para walutowa składa się z dwóch walut. Jedna z nich jest bazową walutą, a druga jest walutą kwotową. W parze EUR/USD, euro (EUR) jest bazową walutą, a dolar amerykański (USD) jest walutą kwotową. To oznacza, że wartość pary jest wyrażona w dolarach za jedno euro.
 3. Notowanie pary walutowej:
  • Notowanie pary walutowej określa, ile jednostek waluty kwotowej trzeba wydać, aby nabyć jednostkę bazowej waluty. Na przykład, notowanie EUR/USD wynoszące 1,1500 oznacza, że 1 euro kosztuje 1,15 dolarów amerykańskich.
 4. Kupno i sprzedaż:
  • Inwestorzy na rynku Forex mogą otwierać pozycje długie (kupując) lub krótkie (sprzedając) pary walutowe. Gdy inwestor kupuje parę walutową, zakłada wzrost jej wartości, a gdy sprzedaje, zakłada spadek wartości.
 5. Płynność i wolumen:
  • Pary główne, takie jak EUR/USD, zazwyczaj charakteryzują się większą płynnością i wolumenem niż pary krzyżowe. To oznacza, że są bardziej aktywne i atrakcyjne dla inwestorów.
 6. Działań gospodarczych i politycznych czynniki:
  • Wartość par walutowych jest wynikiem wielu czynników, w tym danych ekonomicznych, decyzji politycznych, wydarzeń międzynarodowych i nastrojów inwestorów.

Warto zaznaczyć, że handel na rynku Forex jest zawsze oparty na parze walutowej. Kiedy inwestor otwiera pozycję, zawsze spekuluje na temat wzrostu lub spadku wartości jednej waluty w odniesieniu do drugiej. Tworzenie par walutowych jest fundamentalnym procesem na rynku Forex, który umożliwia handel walutami na całym świecie.

Jakie są najważniejsze czynniki polityczne, które wpływają na kursy walutowe?

Kursy walutowe są wpływane przez szereg czynników politycznych, zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Poniżej wymieniam najważniejsze czynniki polityczne, które mają wpływ na kursy walutowe:

 1. Polityka monetarna banku centralnego:
  • Decyzje banku centralnego dotyczące stóp procentowych, programów luzowania ilościowego i ogólnego kierunku polityki monetarnej wpływają na wartość waluty. Wyższe stopy procentowe zazwyczaj przyciągają inwestorów, co może wzmocnić walutę, podczas gdy obniżenie stóp procentowych może osłabić ją.
 2. Stabilność polityczna:
  • Stabilność polityczna w danym kraju jest kluczowym czynnikiem wpływającym na kurs waluty. Niestabilność, takie jak konflikty polityczne, zamachy stanu lub niestabilność rządów, może osłabić walutę danego kraju.
 3. Decyzje fiskalne:
  • Polityka fiskalna, w tym poziom zadłużenia publicznego, budżet państwa i wydatki rządowe, ma wpływ na kursy walutowe. Zwiększenie deficytu budżetowego może obniżyć wartość waluty.
 4. Handel międzynarodowy:
  • Bilans handlowy i saldo rachunku bieżącego kraju mają wpływ na kursy walutowe. Nadwyżka handlowa zazwyczaj wpływa na umocnienie waluty, podczas gdy deficyt może ją osłabić.
 5. Wydarzenia międzynarodowe:
  • Wydarzenia międzynarodowe, takie jak konflikty zbrojne, umowy handlowe, kryzysy polityczne i gospodarcze w innych krajach, mogą wpływać na kursy walutowe. Inwestorzy śledzą te wydarzenia, aby ocenić ryzyko inwestycyjne.
 6. Wybory:
  • Wyniki wyborów prezydenckich, parlamentarnych lub innych ważnych wyborów mogą wpływać na kursy walutowe. Nowy rząd lub zmiana władzy może wprowadzić nowe polityki i zmienić kierunek gospodarki, co wpłynie na kurs waluty.
 7. Decyzje regulatorów finansowych:
  • Decyzje organów regulacyjnych i nadzorczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, mogą wpłynąć na kursy walutowe. Na przykład, zmiany w regulacjach finansowych mogą wpłynąć na sektor bankowy i stabilność rynku.
 8. Nastroje inwestorów:
  • Nastroje inwestorów i spekulantów mogą być znaczącym czynnikiem wpływającym na kursy walutowe. Nadmierna ekscytacja lub panika na rynkach finansowych może skutkować gwałtownymi zmianami kursów.
 9. Wydarzenia geopolityczne:
  • Konflikty geopolityczne, takie jak sankcje międzynarodowe, napięcia między krajami czy wydarzenia na arenie międzynarodowej, mogą wpłynąć na kursy walutowe.
 10. Prognozy ekonomiczne:
  • Oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu gospodarczego, inflacji i innych wskaźników mogą wpłynąć na kursy walutowe. Gdy prognozy są optymistyczne, może to wzmacniać walutę danego kraju.

Warto zrozumieć, że kursy walutowe są wynikiem wielu czynników, a ich zmienność jest często wynikiem interakcji tych czynników. Inwestorzy na rynku Forex starają się monitorować te czynniki i analizować, jak mogą wpłynąć na kursy walutowe, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Analiza zmienności kursu dolara w miesiącu marcu w latach ubiegłych


Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu dolara w miesiącu marca w latach ubiegłych, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników, które mogą wpływać na ten kurs w danym okresie. Należy pamiętać, że zmienność kursu dolara może być wynikiem różnych czynników, takich jak dane ekonomiczne, decyzje banku centralnego, wydarzenia polityczne i nastroje inwestorów. Oto kilka obserwacji dotyczących zmienności kursu dolara w marcu:

 1. Sezonowość:
  • Marzec jest końcem pierwszego kwartału roku, co może wpłynąć na nastroje inwestorów i decyzje inwestycyjne. Inwestorzy często dokonują przeglądów portfeli na koniec kwartału, co może prowadzić do większej aktywności na rynku walutowym.
 2. Dane ekonomiczne:
  • Publikacja ważnych danych ekonomicznych, takich jak dane dotyczące zatrudnienia, inflacji, wzrostu gospodarczego i bilansu handlowego, może wpływać na kurs dolara w marcu. Pozytywne dane mogą wzmocnić dolara, podczas gdy negatywne mogą go osłabić.
 3. Polityka monetarna:
  • Decyzje banku centralnego Stanów Zjednoczonych, czyli Rezerwy Federalnej (Fed), dotyczące stóp procentowych mogą wpłynąć na kurs dolara. Podwyżki stóp procentowych mogą przyciągać inwestorów, podczas gdy obniżki mogą go osłabić.
 4. Wydarzenia międzynarodowe:
  • Wydarzenia międzynarodowe, takie jak negocjacje handlowe, kryzysy polityczne w innych krajach czy zmiany geopolityczne, mogą wpłynąć na kurs dolara. W marcu mogą wystąpić ważne wydarzenia międzynarodowe, które wpłyną na rynek walutowy.
 5. Nastroje inwestorów:
  • Nastroje inwestorów i sentyment na rynku mają znaczący wpływ na kursy walutowe. Czynniki takie jak oczekiwania co do przyszłości gospodarki i rynku mogą skutkować zmiennością kursu dolara.
 6. Czynniki sezonowe:
  • W zależności od roku, istnieją pewne czynniki sezonowe, które mogą wpływać na kurs dolara w marcu. Na przykład, okres podatkowy w Stanach Zjednoczonych może wpłynąć na przepływ kapitału międzynarodowego.
 7. Globalne wydarzenia:
  • Globalne wydarzenia, takie jak kryzysy finansowe, pandemie czy nieoczekiwane zdarzenia mogą wpłynąć na kursy walutowe w każdym miesiącu, w tym również w marcu.

Warto zaznaczyć, że każdy rok może być inny, a wpływ tych czynników na kurs dolara w marcu będzie zależał od konkretnej sytuacji rynkowej i globalnej. Dlatego analiza zmienności kursu dolara w marcu wymaga uwzględnienia bieżących danych i wydarzeń. Inwestorzy i traderzy na rynku Forex śledzą te czynniki, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność korony duńskiej


Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w stosunku do korony duńskiej (DKK), można zbadać historyczne dane dotyczące tych dwóch walut i zidentyfikować czynniki, które mogły wpływać na ich kursy. Zmienność kursu oznacza wahania cen w określonym okresie czasu. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na zmienność kursu GBP/DKK:

 1. Dane ekonomiczne: Publikacja danych ekonomicznych dotyczących Wielkiej Brytanii i Danii, takich jak PKB, inflacja, bezrobocie i produkcja przemysłowa, może wpływać na kursy walut. Pozytywne dane mogą wzmocnić funta, podczas gdy negatywne mogą go osłabić.
 2. Polityka monetarna: Decyzje banku centralnego Wielkiej Brytanii (Bank of England) dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej mają wpływ na kurs funta. Podwyżki stóp procentowych mogą przyciągać inwestorów, podczas gdy obniżki mogą go osłabić.
 3. Wydarzenia geopolityczne: Wydarzenia geopolityczne, takie jak negocjacje Brexit, mogą wpływać na kurs funta. Niepewność polityczna może prowadzić do większej zmienności.
 4. Handel międzynarodowy: Bilans handlowy i saldo rachunku bieżącego Danii oraz Wielkiej Brytanii mogą wpływać na kurs GBP/DKK. Nadwyżka handlowa Danii może wzmocnić koronę, a nadwyżka handlowa Wielkiej Brytanii może wzmocnić funta.
 5. Nastroje inwestorów: Nastroje i oczekiwania inwestorów i spekulantów na rynku walutowym mogą wpłynąć na kurs GBP/DKK. Pozytywny sentyment może wzmocnić funta, a negatywny go osłabić.
 6. Globalne wydarzenia: Globalne wydarzenia, takie jak kryzysy finansowe, pandemie czy zmiany w globalnej polityce, mogą wpłynąć na kursy walut, w tym również GBP/DKK.
 7. Intervencje banku centralnego: Intervencje banku centralnego Danii (Danmarks Nationalbank) w celu utrzymania stabilności kursu korony duńskiej mogą wpływać na kurs GBP/DKK.

Aby dokładnie zrozumieć zmienność kursu GBP/DKK, warto analizować dane historyczne, wykresy i bieżące wydarzenia gospodarcze i polityczne obu krajów. Inwestorzy na rynku Forex śledzą te czynniki, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne i zarządzać ryzykiem.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2015?

W roku 2015 kurs funta brytyjskiego (GBP) był wpływany przez kilka istotnych wydarzeń i czynników, które znacząco wpłynęły na jego zmienność. Oto kilka kluczowych wydarzeń i czynników, które miały największy wpływ na kurs funta w tym okresie:

 1. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii: W maju 2015 roku odbyły się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Wygrana Partii Konserwatywnej i David’a Camerona, który pozostał premierem, przyniosła pewność polityczną i stabilność, co miało wpływ na wzrost funta.
 2. Brexit – Początki kampanii referendalnej: W 2015 roku rozpoczęła się kampania referendalna w sprawie Brexitu, czyli decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej. Już wtedy pojawiały się napięcia i niepewność, co wpłynęło na kurs funta.
 3. Polityka monetarna Banku Anglii: Bank Anglii (Bank of England) prowadził politykę niskich stóp procentowych w celu pobudzenia gospodarki. To wpłynęło na kurs funta, który pozostawał stosunkowo słaby w porównaniu do innych walut.
 4. Raporty o zatrudnieniu i inflacji: Publikacja danych dotyczących zatrudnienia i inflacji w Wielkiej Brytanii miała wpływ na kurs funta. Pozytywne dane mogły wzmocnić funta, podczas gdy negatywne mogły go osłabić.
 5. Napięcia związane z Brexit: Rosnąca niepewność związana z przyszłością Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i rosnące napięcia wewnętrzne w kraju miały wpływ na kurs funta w ciągu całego roku 2015. Inwestorzy stali się bardziej ostrożni wobec funta z uwagi na ryzyko związanego z Brexitem.
 6. Globalne czynniki ekonomiczne i finansowe: Wydarzenia na rynkach globalnych, takie jak kryzys w strefie euro, zmiany polityki monetarnej w USA czy spadek cen surowców, wpłynęły na ogólną zmienność rynków finansowych, w tym kursu funta.

Warto zaznaczyć, że kurs funta brytyjskiego jest często podatny na zmienność z uwagi na rolę Wielkiej Brytanii jako centrum finansowego i jej związki z globalnym rynkiem. Wydarzenia z roku 2015 były jednym z preludium do późniejszych znaczących wydarzeń, takich jak referendum w sprawie Brexitu w 2016 roku, które miało jeszcze większy wpływ na kurs funta.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego w przyszłości?

Prognozowanie przyszłego kursu funta brytyjskiego (GBP) jest trudne i zawsze obarczone pewnym stopniem niepewności. Kurs funta jest wpływany przez wiele czynników, w tym wydarzenia gospodarcze, polityczne i globalne tendencje rynkowe. Niemniej jednak, istnieją pewne scenariusze, które mogą mieć wpływ na przyszłe notowania funta:

 1. Scenariusz bazowy – Stabilność gospodarcza: Jeśli gospodarka Wielkiej Brytanii pozostanie stabilna, a polityka monetarna banku centralnego (Bank of England) będzie sprzyjała wzrostowi, to funt może się wzmocnić. To może być rezultatem dobrych danych makroekonomicznych, jak również podwyżek stóp procentowych.
 2. Brexit – Niepewność pozostaje: Mimo że Brexit formalnie się zakończył, relacje handlowe między Wielką Brytanią a Unią Europejską pozostają tematem niepewności. Dalsze negocjacje, ewentualne konflikty handlowe i zmiany w regulacjach mogą wpływać na kurs funta.
 3. Polityka monetarna Banku Anglii: Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i programów luzowania ilościowego będą miały wpływ na kurs funta. Obniżki stóp procentowych mogą osłabić funta, podczas gdy ich podwyżki mogą go wzmocnić.
 4. Nastroje inwestorów i sentyment rynkowy: Nastroje inwestorów i ogólny sentyment rynkowy również wpływają na kurs funta. Czynniki takie jak ryzyko polityczne i globalne wydarzenia mogą prowadzić do zmienności kursu.
 5. Dane ekonomiczne: Publikacja danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie i bilans handlowy, będzie miała wpływ na kurs funta. Pozytywne dane mogą wzmocnić funta, podczas gdy negatywne mogą go osłabić.
 6. Globalne wydarzenia: Wydarzenia na rynkach globalnych, takie jak zmiany w polityce monetarnej Federal Reserve w USA czy kryzysy finansowe, mogą wpływać na ogólną zmienność rynków finansowych, w tym kursu funta.

Scenariusze te są ogólnymi kierunkami, które mogą wpłynąć na przyszłość kursu funta. Jednakże, zawsze istnieje wiele nieprzewidywalnych czynników, które mogą wpłynąć na kursy walut. Dlatego inwestorzy na rynku Forex śledzą bieżące wiadomości, analizują dane ekonomiczne i stosują różne strategie, aby zarządzać ryzykiem inwestycyjnym związanym z kursami walut.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.