Ile wynosi cena funta? Co wpłynęło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań funta 13 sierpnia?

Na dynamicznym tle rynku walutowego, gdzie kursy walut wykazują nieustanną zmienność, pytanie „Ile wynosi cena funta?” staje się nie tylko zapytaniem retorycznym, ale również tematem zainteresowania inwestorów, ekonomistów oraz wszystkich, których losy gospodarki światowej trzymają w napięciu. W obliczu szybkich i nieprzewidywalnych zmian na arenie międzynarodowej, kurs brytyjskiego funta (GBP) jest poddawany wpływom różnorodnych czynników, które kształtują jego trajektorię na rynku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, co wpłynęło na ostatnie notowania funta, jakie wydarzenia mogą mieć znaczenie dla kursu w nadchodzącym tygodniu handlowym oraz jakie prognozy kształtują się wobec tej niezwykle ważnej waluty.

Analiza prognoz:

Najbliższy tydzień handlowy z pewnością przyniesie nowe wyzwania i możliwości na rynku walutowym, a funt brytyjski nie będzie wyjątkiem. W miarę jak światowe gospodarki stają w obliczu różnorodnych wyzwań, inwestorzy starają się odczytać, jakie czynniki będą miały największy wpływ na kurs funta w najbliższym czasie. Analizując ostatnie ruchy na wykresach, możemy dostrzec, że zmienność kursu funta pozostaje znacząca, a prognozy oscylują wokół kilku kluczowych czynników.

Polityka monetarna oraz decyzje Banku Anglii (Bank of England) stanowią jeden z głównych filarów wpływających na wartość brytyjskiego funta. Nadal towarzyszy nam debata na temat dalszej ścieżki stóp procentowych oraz polityki pieniężnej w obliczu ożywającej gospodarki i wzrastającej inflacji. Równocześnie, bieżące wydarzenia geopolityczne, w tym negocjacje handlowe po Brexicie, mogą wpłynąć na nastroje inwestorów oraz rzutują na oceny dotyczące przyszłej wartości funta.

Oczywiście, nie można pominąć globalnych czynników wpływających na rynek walutowy. Decyzje polityki monetarnej w innych ważnych gospodarkach, napięcia na arenie międzynarodowej czy dane makroekonomiczne z innych regionów świata mogą wywołać falę zmienności, której efektem będzie wyraźny wpływ na kurs funta.

Podsumowując, zbliżający się tydzień handlowy stawia przed inwestorami wiele pytań dotyczących przyszłości kursu funta brytyjskiego. Nieprzewidywalność współczesnych wydarzeń globalnych dodaje nie tylko emocji, ale także niepewności na rynku walutowym. W kolejnych sekcjach tego artykułu dokładniej przyjrzymy się prognozom dotyczącym zmienności kursu funta w najbliższych dniach oraz jakie czynniki mogą wpłynąć na kształtowanie notowań tej istotnej waluty.

Jak działa rynek walutowy?

Rynek walutowy, znany również jako rynek Forex (od ang. Foreign Exchange), jest globalnym rynkiem, na którym odbywa się handel walutami różnych krajów. To największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, na którym codziennie dokonywane są ogromne transakcje walutowe. Rynek walutowy umożliwia kupno i sprzedaż walut w celu zarabiania na zmianach kursów wymiany.

Oto kilka kluczowych aspektów, które opisują, jak działa rynek walutowy:

 1. Otwartość 24/5: Rynek walutowy działa przez większość czasu, ponieważ obejmuje różne strefy czasowe na całym świecie. Jest otwarty od niedzieli wieczorem do piątku wieczorem, co umożliwia handel walutami niemal bez przerwy.
 2. Uczestnicy rynku: Na rynku walutowym uczestniczą różni gracze, w tym banki centralne, banki komercyjne, inwestorzy instytucjonalni, spekulanci, korporacje międzynarodowe i indywidualni inwestorzy.
 3. Pary walutowe: Transakcje na rynku Forex odbywają się w parach walutowych, np. EUR/USD (euro/dolar amerykański) czy USD/JPY (dolar amerykański/jen japoński). Pierwsza waluta w parze to „waluta bazowa”, a druga to „waluta kwotowana”. Kurs wymiany określa, ile jednostek waluty kwotowanej jest wymagane do zakupu jednostki waluty bazowej.
 4. Spekulacja i handel: Wielu uczestników rynku, zwłaszcza inwestorzy indywidualni i spekulanci, uczestniczy w handlu walutami w celu osiągnięcia zysków na zmianach kursów. Inwestorzy wykorzystują analizę techniczną i fundamentalną do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 5. Lewarowanie: Rynek Forex umożliwia handel na dźwigni, co oznacza, że inwestorzy mogą kontrolować większe pozycje niż ich kapitał początkowy. To zwiększa potencjał zarobkowy, ale także ryzyko strat.
 6. Płynność: Rynek walutowy jest niezwykle płynny, co oznacza, że istnieje wiele kupujących i sprzedających, gotowych zawrzeć transakcje w dowolnym momencie. To sprawia, że ​​rynek Forex jest atrakcyjny dla inwestorów, którzy mogą łatwo otwierać i zamykać pozycje.
 7. Wpływ czynników ekonomicznych: Wydarzenia makroekonomiczne, takie jak decyzje polityki monetarnej, dane o zatrudnieniu, inflacji czy PKB, mogą wpływać na kursy walut. Inwestorzy śledzą te wydarzenia, aby przewidzieć, jakie będą miały one konsekwencje dla rynku walutowego.
 8. Technologie i platformy handlowe: Współczesny handel walutami odbywa się głównie za pośrednictwem platform handlowych online, które umożliwiają inwestorom analizę, zarządzanie ryzykiem i zawieranie transakcji w czasie rzeczywistym.

Rynek walutowy jest skomplikowanym i dynamicznym środowiskiem, które jest wynikiem interakcji wielu czynników. Inwestorzy powinni zdobyć wiedzę i zrozumienie na temat rynku Forex oraz stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem, aby osiągać skuteczne wyniki inwestycyjne.

Jakie są korzyści i ryzyka związane z handlem walutami?

Handel walutami, choć może być zyskowny, wiąże się również z pewnymi ryzykami. Oto główne korzyści i ryzyka związane z handlem walutami:

Korzyści:

 1. Potencjał zysków: Handel walutami oferuje możliwość osiągania znacznych zysków, zwłaszcza dzięki możliwości handlu na dźwigni. Inwestorzy mogą kontrolować większe pozycje niż kapitał początkowy, co może zwiększyć potencjał zarobkowy.
 2. Płynność: Rynek walutowy jest jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie, co oznacza, że zawsze istnieją kupujący i sprzedający gotowi zawrzeć transakcje. To umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie pozycji.
 3. Dostępność: Handel walutami jest dostępny przez większość dni tygodnia i większość godzin dnia, dzięki czemu inwestorzy mogą reagować na bieżące wydarzenia i zmiany na rynkach.
 4. Różnorodność par walutowych: Na rynku Forex istnieje wiele par walutowych do wyboru, co daje inwestorom możliwość wybierania tych, które najlepiej odpowiadają ich strategii inwestycyjnej.
 5. Możliwość zysków w obie strony: Na rynku walutowym można zarabiać zarówno na wzroście, jak i spadku kursów walut. Inwestorzy mogą otwierać zarówno długie (kupujące) jak i krótkie (sprzedające) pozycje.

Ryzyka:

 1. Ryzyko straty kapitału: Podobnie jak w przypadku każdej formy inwestowania, handel walutami niesie ze sobą ryzyko utraty kapitału. Wzrost kursów walut może przynieść zyski, ale również straty.
 2. Wpływ dźwigni: Handel na dźwigni może zwiększyć zarobki, ale także potencjalne straty. Jeśli rynek przesunie się w niewłaściwym kierunku, straty mogą przekroczyć kapitał początkowy.
 3. Nieprzewidywalność rynku: Rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a zmienne czynniki ekonomiczne, polityczne i inne wydarzenia mogą wpłynąć na zmienność kursów walut.
 4. Ryzyko spekulacji: Niektórzy inwestorzy mogą podejść do handlu walutami jako do narzędzia spekulacji, co może prowadzić do podejmowania zbyt dużego ryzyka i emocjonalnych decyzji.
 5. Brak regulacji: Rynek walutowy jest znacznie mniej regulowany niż inne rynki finansowe, co może prowadzić do ryzyka związanego z oszustwami lub manipulacją cenami.
 6. Wpływ na zdrowie psychiczne: Handel walutami może być stresujący i emocjonalnie wymagający. Inwestorzy mogą doświadczać stresu, niepokoju i presji psychicznej podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wniosek:

Handel walutami może być atrakcyjną formą inwestowania, ale jest to również działalność obarczona ryzykiem. Sukces w handlu walutami wymaga gruntownej wiedzy, umiejętności zarządzania ryzykiem oraz zdolności do radzenia sobie ze stresem. Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i zdolność do ryzyka przed rozpoczęciem handlu walutami.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?


Ruchy kursu funta brytyjskiego (GBP) w pierwszych kwartałach różnych lat ubiegłych były zróżnicowane i zależały od wielu czynników ekonomicznych, politycznych i globalnych. Nie ma jednoznacznego trendu, który mógłby zostać zidentyfikowany na podstawie każdego pierwszego kwartału w przeszłości. Niemniej jednak, mogę podać kilka przykładów z ostatnich lat, aby dać ogólny obraz.

 1. Pierwsze kwartały w latach 2018-2019: W tych latach Brexit był jednym z kluczowych czynników wpływających na kurs funta. Negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynęły na zmienność funta, a informacje i spekulacje na temat wyników negocjacji miały wpływ na jego wartość.
 2. Pierwszy kwartał 2020 roku: W tym okresie świat stał w obliczu pandemii COVID-19, która wywarła ogromny wpływ na gospodarki i rynki finansowe. Funta doświadczył zmienności i spadków, gdyż inwestorzy szukali bezpiecznych aktywów.
 3. Pierwszy kwartał 2021 roku: W tym okresie funt miał swoje wzloty i upadki w związku z kontynuacją negocjacji dotyczących handlu po Brexit i związanymi z tym kwestiami.

Warto zauważyć, że ruchy kursu funta w pierwszych kwartałach były wynikiem nie tylko czynników wewnętrznych, ale także globalnych wydarzeń, takich jak polityka monetarna innych krajów, dane ekonomiczne, nastroje na rynkach finansowych oraz napięcia geopolityczne.

Pamiętaj, że przeszłe wydarzenia niekoniecznie stanowią dokładne odzwierciedlenie przyszłości. Kursy walut są narażone na wiele czynników, które mogą wpłynąć na ich ruchy, dlatego ważne jest, aby podejść do analizy z rozsądkiem i zrozumieniem, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność dolara australijskiego

Zmienność kursu funta brytyjskiego (GBP) i dolara australijskiego (AUD) jest wynikiem interakcji wielu czynników ekonomicznych, politycznych i globalnych. Oto kilka kluczowych aspektów analizy zmienności tych dwóch walut:

 1. Polityka monetarna i stopy procentowe: Decyzje banków centralnych Wielkiej Brytanii i Australii dotyczące stóp procentowych oraz polityki monetarnej mogą wpływać na zmienność kursów GBP i AUD. Różnice w stopach procentowych między tymi dwoma krajami mogą prowadzić do zmian w przepływie kapitału i wpływać na wartość ich walut.
 2. Dane makroekonomiczne: Publikacja danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie czy bilans handlowy, może wpływać na wartość GBP i AUD. Silne lub słabe wyniki gospodarcze mogą wpłynąć na nastroje inwestorów i ruchy kursów walut.
 3. Nastroje na rynkach finansowych: Globalne nastroje inwestorów mogą wpłynąć na ruchy kursów GBP i AUD. Wpływ na nastroje mogą mieć wydarzenia geopolityczne, zmienność na innych rynkach finansowych czy decyzje polityki monetarnej w innych krajach.
 4. Surowce i handel zagraniczny: Australijski dolar jest często utożsamiany z rynkiem surowców, ponieważ Australia jest znaczącym eksporterem surowców, zwłaszcza metali i minerałów. Wpływ na ceny surowców na rynkach międzynarodowych może wpływać na wartość AUD.
 5. Brexit i polityka wewnętrzna: Decyzje i wydarzenia związane z procesem Brexitu oraz polityką wewnętrzną Wielkiej Brytanii mogą wpływać na wartość funta. Niepewność związana z przyszłymi relacjami handlowymi i politycznymi może wpływać na kurs GBP.
 6. Handel międzynarodowy: Bilans handlowy i relacje handlowe między Wielką Brytanią a Australią mogą wpływać na kursy GBP i AUD, zwłaszcza w kontekście umów handlowych i zmian w wymianie towarowej.

Warto zauważyć, że zmienność kursów walut jest nieprzewidywalna i może być wynikiem nagłych wydarzeń oraz reakcji inwestorów na bieżące wydarzenia. Inwestorzy na rynku walutowym powinni stosować różnorodne narzędzia analizy, takie jak analiza fundamentalna i techniczna, oraz korzystać z technik zarządzania ryzykiem, aby efektywnie zarządzać swoimi pozycjami.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2020?

Rok 2020 był wyjątkowy pod względem wydarzeń, które miały wpływ na kurs funta brytyjskiego (GBP). Oto kilka kluczowych wydarzeń, które najbardziej wpłynęły na kurs funta w tym roku:

 1. Pandemia COVID-19: Pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 miała ogromny wpływ na gospodarki i rynki finansowe na całym świecie, w tym na funta brytyjskiego. Wraz z wybuchem pandemii w pierwszych miesiącach 2020 roku, funt doświadczył znacznych spadków w odpowiedzi na ogólny spadek nastrojów na rynkach i obawy o wpływ pandemii na gospodarkę Wielkiej Brytanii.
 2. Negocjacje dotyczące handlu po Brexicie: Negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczące przyszłych relacji handlowych po Brexicie stanowiły istotny czynnik wpływający na kurs funta przez większą część roku. Spekulacje i niepewność związane z wynikiem negocjacji miały wpływ na zmienność funta.
 3. Decyzje Banku Anglii: Bank Anglii, brytyjski bank centralny, podejmował decyzje dotyczące polityki pieniężnej, w tym stóp procentowych i programów stymulacyjnych, aby zaradzić skutkom pandemii. Te decyzje mogły wpływać na kurs funta, zwłaszcza jeśli były niespodziewane lub miały duży wpływ na gospodarkę.
 4. Dane ekonomiczne: Publikacja danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie i handel, mogła wpływać na nastroje inwestorów i kurs funta. Słabe dane mogły prowadzić do spadków funta, a dobre dane do jego umocnienia.
 5. Ogólne nastroje rynkowe: Rok 2020 był pełen niepewności i zmienności na rynkach finansowych. Wpływ na kurs funta mogły mieć również wydarzenia globalne, takie jak napięcia geopolityczne, zmiany na rynkach surowców czy zmienność na innych rynkach walutowych.
 6. Wybory w USA: Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2020 roku również miały wpływ na nastroje inwestorów na całym świecie, co mogło wpłynąć na kurs funta.

Należy zauważyć, że powyższe wydarzenia to tylko kilka z wielu czynników, które mogły wpłynąć na kurs funta w roku 2020. Rynek walutowy jest dynamiczny i podatny na zmienność, a różnorodne czynniki mogą wpłynąć na jego wartość w krótkim i długim okresie.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Przewidywanie zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) to zadanie trudne i pełne niepewności, ponieważ rynek walutowy jest podatny na wiele zmieniających się czynników. Niemniej jednak, można rozważyć kilka możliwych scenariuszy dla funta brytyjskiego, uwzględniając istotne czynniki ekonomiczne, polityczne i globalne:

 1. Scenariusz wzrostu: W miarę jak gospodarka Wielkiej Brytanii odnajduje się po negatywnych skutkach pandemii COVID-19, pozytywne dane ekonomiczne, takie jak rosnący PKB, spadek bezrobocia i poprawa nastrojów, mogą umocnić funta. Pozytywne efekty porozumienia handlowego z Unią Europejską mogą także wspomóc kurs funta.
 2. Scenariusz spadku: W przypadku utrzymującej się niepewności dotyczącej przyszłych relacji handlowych i gospodarczych między Wielką Brytanią a Unią Europejską, a także ewentualnych komplikacji w procesie Brexitu, funt może osłabić się. Spadki funta mogą być również wynikiem słabych danych ekonomicznych i niskich stóp procentowych.
 3. Scenariusz napięć geopolitycznych: Ewentualne napięcia geopolityczne, zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe, mogą wpłynąć na kurs funta. Niepewność dotycząca polityki wewnętrznej Wielkiej Brytanii lub sytuacji międzynarodowej może wpłynąć na zmienność funta.
 4. Scenariusz globalnych czynników: Wydarzenia na innych rynkach finansowych, takie jak zmienność na rynkach surowców czy decyzje banków centralnych innych krajów, mogą wpłynąć na wartość funta. Wpływ globalnych wydarzeń na rynek funta jest nieunikniony, zwłaszcza w obecnej globalnej gospodarce.
 5. Scenariusz polityki Banku Anglii: Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych, programów stymulacyjnych i polityki pieniężnej mogą wpłynąć na wartość funta. Stosunkowo wyższe stopy procentowe mogą umocnić funta, a niższe mogą go osłabić.

Należy pamiętać, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a wiele czynników może wpływać na zmienność kursu funta. Przewidywania dotyczące kursów walut są trudne do osiągnięcia, dlatego inwestorzy powinni być świadomi ryzyka i korzystać z różnych narzędzi analizy, takich jak analiza fundamentalna i techniczna, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.