Co się wydarzy na rynku walut głównych 15 maja? Analiza na przykładzie funta brytyjskiego

W ostatnim czasie na rynku walutowym obserwujemy duże wahanie kursów. Nie inaczej jest w przypadku funta brytyjskiego, który w ciągu ostatnich miesięcy przeżył wiele turbulencji związanych m.in. z negocjacjami Brexitu czy pandemią COVID-19. W związku z tym, wiele osób zastanawia się, co przyniesie najbliższy czas dla tej waluty. W niniejszym artykule postaramy się przyjrzeć prognozom dotyczącym zmienności notowań funta brytyjskiego w nadchodzącym tygodniu handlowym. Przeanalizujemy wpływ różnych czynników na kurs tej waluty oraz możliwe scenariusze dla jej wartości w najbliższej przyszłości.

Jakie są najlepsze godziny do handlu walutami?

Na rynku walutowym, czas handlu nie jest stały i zależy od różnych czynników, takich jak strefy czasowe, sesje giełdowe oraz dni wolne od pracy w poszczególnych krajach. Poniżej przedstawiam kilka informacji dotyczących godzin, które są najbardziej aktywne na rynku walutowym:

 1. Sesja azjatycka – godziny między 23:00 a 8:00 czasu GMT. W tym czasie aktywni są głównie inwestorzy z Japonii, Singapuru, Chin i Australii.
 2. Sesja europejska – godziny między 8:00 a 16:00 czasu GMT. W tym czasie aktywni są głównie inwestorzy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Szwajcarii i innych krajów europejskich.
 3. Sesja amerykańska – godziny między 13:00 a 22:00 czasu GMT. W tym czasie aktywni są głównie inwestorzy z USA i Kanady.

Najbardziej aktywne godziny handlu na rynku walutowym to zazwyczaj godziny nakładania się sesji europejskiej i amerykańskiej, czyli między 13:00 a 16:00 czasu GMT. W tym czasie notowania walutowe są najbardziej zmienne, co pozwala na większe szanse na zysk, ale również zwiększa ryzyko straty. Warto jednak pamiętać, że wybór godzin handlu zależy również od indywidualnych preferencji i strategii inwestycyjnej każdego inwestora.

Jakie są najważniejsze rynki i kraje, które wpływają na kursy walutowe?

Istnieje wiele czynników, które wpływają na kursy walutowe, ale niektóre kraje i rynki mają większy wpływ niż inne. Oto kilka z nich:

 1. Stany Zjednoczone – Stanowią one największą gospodarkę na świecie i są emitentem najważniejszej waluty rezerwowej, jaką jest dolar amerykański. Polityka monetarna i fiskalna Stanów Zjednoczonych, a także ich decyzje handlowe, mają duży wpływ na kursy walutowe.
 2. Unia Europejska – UE ma również dużą wpływ na rynki walutowe, jako że euro jest drugą po dolarze najważniejszą walutą rezerwową na świecie. Decyzje Europejskiego Banku Centralnego (ECB) i sytuacja gospodarcza w UE wpływają na wartość euro i kursy innych walut.
 3. Chiny – Chiny to druga co do wielkości gospodarka na świecie, a yuan chiński staje się coraz bardziej istotną walutą międzynarodową. Polityka monetarna i fiskalna Chin, a także ich decyzje handlowe, wpływają na kursy innych walut w regionie i na całym świecie.
 4. Japonia – Japonia to trzecia co do wielkości gospodarka na świecie i emitent jena. Decyzje Banku Japonii i sytuacja gospodarcza w kraju mają wpływ na kurs jena i innych walut w regionie.
 5. Wielka Brytania – Brexit i jego wpływ na funta brytyjskiego, a także decyzje Banku Anglii, mają wpływ na kurs funta i innych walut w regionie.
 6. Szwajcaria – Szwajcaria jest znana ze swojego stabilnego i bezpiecznego systemu bankowego oraz franka szwajcarskiego, który jest uważany za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie. Decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego mają wpływ na kurs franka i innych walut w regionie.

Oprócz tych krajów i rynków, kursy walutowe są wpływane przez wiele innych czynników, takich jak sytuacja polityczna, nastroje inwestorów, dane makroekonomiczne, inflacja, stopa procentowa, a także wydarzenia globalne, takie jak pandemia COVID-19 czy kryzys finansowy.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs funta brytyjskiego (GBP) w pierwszych kwartałach różnych lat zachowywał się w różny sposób. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

 • W 2021 roku kurs funta w pierwszym kwartale zaczął od wartości około 1,37 w stosunku do dolara amerykańskiego (USD), a następnie spadł do poziomu około 1,37 pod koniec marca.
 • W 2020 roku kurs funta w pierwszym kwartale zaczął od poziomu około 1,32 w stosunku do dolara amerykańskiego, a następnie spadł do poziomu około 1,23 pod koniec marca.
 • W 2019 roku kurs funta w pierwszym kwartale zaczął od wartości około 1,27 w stosunku do dolara amerykańskiego, a następnie wzrósł do poziomu około 1,32 pod koniec marca.
 • W 2018 roku kurs funta w pierwszym kwartale zaczął od wartości około 1,35 w stosunku do dolara amerykańskiego, a następnie spadł do poziomu około 1,40 pod koniec marca.

Warto jednak pamiętać, że wartości kursów walutowych zmieniają się dynamicznie i są uzależnione od wielu czynników, takich jak polityka monetarna danego kraju, sytuacja gospodarcza, polityczna i społeczna, a także wydarzenia globalne i zmienność na innych rynkach finansowych.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność dolara nowozelandzkiego

W ciągu ostatniej dekady kurs funta brytyjskiego i dolara nowozelandzkiego wykazywał zróżnicowaną zmienność. W okresie 2011-2014 kurs GBP/NZD utrzymywał się w stosunkowo wąskim zakresie, oscylując między 1,9000 a 2,1000. W drugiej połowie 2014 r. kurs zaczął się dynamicznie zmieniać, a w ciągu kolejnych trzech lat spadł aż do poziomu 1,7000 na przełomie 2016 i 2017 r. W 2018 r. kurs GBP/NZD odnotował silny wzrost, osiągając poziom 2,0000, jednak w kolejnych latach kurs ten ponownie zmniejszał się, osiągając poziom 1,7500 w maju 2021 r.

Zmienność kursu funta brytyjskiego i dolara nowozelandzkiego wynika z różnic w sytuacji gospodarczej i politycznej tych krajów, a także z decyzji podejmowanych przez banki centralne, w tym dotyczących stóp procentowych i polityki pieniężnej. Na przykład w 2016 r. referendum w sprawie Brexitu wpłynęło na znaczne osłabienie funta brytyjskiego, co z kolei wpłynęło na kurs GBP/NZD. Warto zauważyć, że kurs dolara nowozelandzkiego jest również uzależniony od ceny ropy naftowej, ponieważ Nowa Zelandia jest jednym z głównych eksporterów surowca energetycznego na świecie.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2019?

W roku 2019 na kurs funta brytyjskiego miało wpływ wiele wydarzeń politycznych i ekonomicznych, w tym:

 1. Brexicie – negocjacje między Wielką Brytanią a UE w sprawie wyjścia kraju z bloku miały ogromny wpływ na kurs funta. W ciągu roku miały miejsce kilkakrotne przeciągające się terminy negocjacji, a także zmiany w brytyjskim rządzie. Niepewność wokół procesu Brexitu wpłynęła na wahania kursu funta.
 2. Polityka monetarna Banku Anglii – decyzje dotyczące stóp procentowych i programów skupu aktywów miały wpływ na kurs funta. Bank Anglii podjął kilka decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie z powodu niepewności związanej z Brexitem i spowolnieniem globalnej gospodarki.
 3. Wybory parlamentarne – w grudniu 2019 roku odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne, w wyniku których konserwatyści uzyskali zdecydowaną przewagę. To wydarzenie wpłynęło na kurs funta, ponieważ zwiększyło stabilność polityczną kraju.
 4. Napięcia handlowe – w ciągu roku doszło do wzrostu napięć handlowych między USA a Chinami, a także między USA a Unią Europejską. Te napięcia handlowe wpłynęły na kurs funta, ponieważ Wielka Brytania jest mocno uzależniona od handlu z UE i USA.
 5. Ogólna sytuacja gospodarcza – W ciągu roku miały miejsce zmiany w globalnej gospodarce, w tym spowolnienie wzrostu gospodarczego w Europie i Chinach, a także zmiany w polityce gospodarczej USA. Te czynniki wpłynęły na kurs funta poprzez wpływ na globalne nastroje inwestycyjne.

Co może wydarzyć się z kursem euro w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie przyszłych zmian na rynku walutowym zawsze jest trudne, ponieważ jest to złożony system, na który wpływa wiele czynników. Jednakże, można wskazać kilka możliwych scenariuszy dla kursu euro w najbliższych tygodniach.

Możliwe, że w najbliższych tygodniach kurs euro będzie utrzymywał się w określonym przedziale, bez większych zmian. Jednakże, nadal istnieją czynniki, które mogą wpłynąć na zmienność kursu euro, takie jak decyzje banków centralnych, ważne dane makroekonomiczne oraz rozwój sytuacji politycznej w Europie i na świecie.

Możliwe, że kurs euro osłabi się na skutek rozwoju pandemii COVID-19 w Europie i powiązanych z nią ograniczeń, które wpłynęły na gospodarkę regionu. Istnieją również ryzyka wynikające z polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego i napięć politycznych w Unii Europejskiej.

Z drugiej strony, możliwe jest, że kurs euro się umocni w wyniku wzrostu globalnej gospodarki, szczególnie w krajach rozwijających się. Wprowadzenie nowych stymulacji fiskalnych przez rządy i banki centralne również może przyczynić się do umocnienia kursu euro.

W każdym przypadku, ważne jest, aby śledzić bieżące wydarzenia gospodarcze i polityczne oraz korzystać z różnych źródeł informacji, aby lepiej zrozumieć zmienność kursu euro i podejmować bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.