Analizujemy zmienność na notowaniach funta brytyjskiego 8 – 14 maja. Kiedy kurs funta brytyjskiego rośnie? Sprawdź cenę funta dzisiaj.


Rynek Forex jest jednym z największych i najbardziej dynamicznych rynków finansowych na świecie, a jednocześnie jednym z najbardziej nieprzewidywalnych. Wiele czynników wpływa na wahania kursów walutowych, takich jak wydarzenia polityczne, zmiany gospodarcze, dane makroekonomiczne i wiele innych. W efekcie, inwestorzy na rynku Forex często stają przed wyzwaniem przewidywania przyszłych kierunków zmian kursów walutowych, co może być zarówno źródłem dużych zysków, jak i strat.

W ostatnim czasie szczególnie dużą nieprzewidywalność na rynku walutowym wywołała pandemia COVID-19, która spowodowała szereg skutków ekonomicznych i finansowych, takich jak spadki gospodarcze, drastyczne obniżki stóp procentowych i interwencje rządowe w celu stabilizacji rynków. Wprowadzenie lockdownów i ograniczeń podróży doprowadziło również do spadku popytu na niektóre waluty, takie jak funt brytyjski, który był narażony na negatywne skutki brexitu.

W minionym tygodniu, tj. od 8 do 14 maja, kurs funta brytyjskiego uległ znacznym wahaniom na skutek wielu czynników, w tym wzrostu inflacji, spekulacji na temat dalszych działań Banku Anglii oraz niepewności co do wyników negocjacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Wszystko to sprawiło, że inwestorzy na rynku Forex musieli zmierzyć się z dużą nieprzewidywalnością, co stanowiłoby wyzwanie dla ich strategii handlowych.

Nieprzewidywalność rynku Forex może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla inwestorów. Dlatego też, ważne jest, aby mieć świadomość ryzyk związanych z inwestowaniem na tym rynku oraz aby korzystać z różnych narzędzi i strategii, które pozwolą na minimalizowanie ryzyka.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, zwany również rynkiem Forex (ang. Foreign Exchange), to globalny rynek wymiany walut, na którym inwestorzy handlują jedną walutą za drugą. Rynek walutowy jest największym rynkiem finansowym na świecie, a jego obrót wynosi ponad 6 bilionów dolarów dziennie.

Zależność kursu walut na rynku wynika z podstawowych czynników, takich jak polityka monetarna i fiskalna, sytuacja gospodarcza danego kraju, poziom inflacji, stopa procentowa, wydarzenia polityczne i gospodarcze na świecie, a także spekulacje inwestorów. Każda z tych czynników może wpłynąć na kurs danej waluty w różny sposób. Na przykład, podniesienie stóp procentowych przez bank centralny może przyciągnąć inwestorów do danego kraju i zwiększyć popyt na jego walutę, co prowadzi do wzrostu jej kursu. Z kolei kryzys polityczny lub gospodarczy może osłabić daną walutę, gdyż inwestorzy zaczynają szukać bezpieczniejszych opcji inwestycyjnych.

Rynek walutowy charakteryzuje się wysoką zmiennością i nieprzewidywalnością, co czyni go bardzo trudnym do przewidzenia i wymaga od inwestorów nieustannego śledzenia wydarzeń i trendów na świecie. Jednocześnie, rynek ten oferuje wiele możliwości zarobku, co przyciąga wielu inwestorów i spekulantów z całego świata.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są najważniejsze rynki i kraje, które wpływają na kursy walutowe?

Istnieje wiele rynków i krajów, które wpływają na kursy walutowe, ale niektóre z nich są szczególnie ważne ze względu na swoją wielkość i znaczenie na światowej scenie gospodarczej. Oto kilka z nich:

 1. Stany Zjednoczone: Stanowią największą gospodarkę świata i mają dominujący wpływ na kurs dolara amerykańskiego, który jest najważniejszą walutą rezerwową na świecie.
 2. Strefa euro: Grupa krajów europejskich, które przyjęły euro jako oficjalną walutę, jest ważnym graczem na rynku walutowym. Wpływ na kurs euro mają decyzje Europejskiego Banku Centralnego oraz wydarzenia polityczne i gospodarcze w poszczególnych krajach.
 3. Japonia: Japoński jen jest trzecią najczęściej wymienianą walutą na świecie i ma znaczący wpływ na rynki azjatyckie. Decyzje Banku Japonii oraz wydarzenia polityczne i gospodarcze w kraju mogą wpłynąć na kurs jena.
 4. Wielka Brytania: Funta brytyjska jest jedną z głównych walut rezerwowych na świecie i ma duży wpływ na kursy walutowe. Decyzje Banku Anglii oraz wydarzenia związane z brexitem są ważnymi czynnikami wpływającymi na kurs funta.
 5. Chiny: Chiny to druga co do wielkości gospodarka świata i coraz większy gracz na rynku walutowym. Ich waluta – juan – jest coraz bardziej popularna na świecie, a polityka pieniężna i gospodarcza Chin ma wpływ na kursy innych walut w regionie i na całym świecie.
 6. Kanada: Kanadyjski dolar jest jedną z głównych walut związanych z ropą naftową i surowcami naturalnymi. Polityka Banku Kanady oraz wydarzenia na rynku surowców mogą wpłynąć na kurs tej waluty.

Oczywiście, wpływ na kursy walutowe mogą mieć także wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne w innych krajach, zwłaszcza tych o znaczącej gospodarce.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta brytyjskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Kurs funta brytyjskiego w miesiącu marca w latach ubiegłych był zróżnicowany i zależał od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, polityczna i globalna. Poniżej przedstawione są niektóre przykłady zachowań kursu funta w marcu w ostatnich latach:

 • W marcu 2020 roku, na początku pandemii COVID-19, funt brytyjski osłabił się znacznie wobec dolara amerykańskiego i euro. Spowodowane to było niepewnością na rynkach finansowych i obawami o wpływ pandemii na brytyjską gospodarkę.
 • W marcu 2019 roku funt brytyjski osłabił się wobec dolara amerykańskiego i euro w związku z niepewnością dotyczącą brexitu i jego wpływu na gospodarkę brytyjską.
 • W marcu 2018 roku funt brytyjski umocnił się wobec dolara amerykańskiego i euro. Było to wynikiem optymistycznych danych makroekonomicznych z Wielkiej Brytanii oraz wzmocnienia się gospodarki kraju.
 • W marcu 2017 roku funt brytyjski osłabił się wobec dolara amerykańskiego i euro w związku z rozpoczęciem procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Warto jednak zaznaczyć, że przewidywanie zachowania kursu funta brytyjskiego w konkretnym miesiącu na podstawie jego historii nie jest łatwe ze względu na wiele zmiennych, które wpływają na rynek walutowy.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność korony norweskiej


W ciągu ostatniej dekady kurs funta brytyjskiego i korony norweskiej podlegał dużym wahaniom. Oba kraje są bogate w surowce naturalne, takie jak ropa naftowa, co może wpływać na kursy ich walut.

W latach 2011-2015 kurs funta brytyjskiego do korony norweskiej pozostawał stosunkowo stabilny, oscylując wokół 9 NOK za 1 GBP. W 2016 roku kurs funta brytyjskiego gwałtownie spadł po referendum dotyczącym wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit), a kurs korony norweskiej pozostał stosunkowo stabilny.

W kolejnych latach kurs funta brytyjskiego do korony norweskiej nadal podlegał wahaniom, często związanym z wypowiedziami i decyzjami politycznymi, ale także z ogólnymi trendami na rynkach finansowych. W 2020 roku kurs funta brytyjskiego do korony norweskiej spadł w związku z pandemią COVID-19 i globalnym kryzysem gospodarczym, ale od początku 2021 roku zaczął się odrabiać.

Analiza techniczna kursu funta brytyjskiego do korony norweskiej może obejmować analizę trendów, wskaźników technicznych i poziomów wsparcia i oporu, aby określić potencjalne kierunki ruchu kursu w przyszłości. Jednak z powodu wielu czynników wpływających na kursy walutowe, w tym polityki monetarnej i fiskalnej, sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju, a także globalnych trendów, rynek Forex pozostaje nieprzewidywalny.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2021?


W roku 2021 kurs funta brytyjskiego był wpływany przez wiele czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oto kilka z nich:

 1. Brex-it: Ostateczne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej było nadal ważnym czynnikiem wpływającym na kurs funta w 2021 roku. Rozmowy na temat umowy handlowej między Wielką Brytanią a UE były jednym z kluczowych wydarzeń, które wpłynęły na kurs funta.
 2. Pandemia COVID-19: Wpływ pandemii na gospodarki światowe, w tym na gospodarkę brytyjską, miał wpływ na kurs funta. Początkowo pandemia wywołała spadki na rynku walutowym, ale później ożywienie gospodarcze, a zwłaszcza wzrost wydatków konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii, przyczyniło się do pewnej stabilizacji kursu funta.
 3. Polityka Banku Anglii: Bank Anglii utrzymywał niskie stopy procentowe i program kwantytatywnego luzowania, aby stymulować gospodarkę brytyjską. Ta polityka miała wpływ na kurs funta.
 4. Zmienność na rynkach światowych: Wahania na rynkach światowych, w tym amerykańskim i chińskim, również wpłynęły na kurs funta, ze względu na to, że Wielka Brytania jest jednym z głównych partnerów handlowych tych krajów.
 5. Wybory i polityka wewnętrzna: Polityka wewnętrzna i wydarzenia polityczne, takie jak wybory samorządowe i parlamentarne, mogą również wpłynąć na kurs funta poprzez wprowadzenie niepewności wśród inwestorów.

Warto jednak zauważyć, że rynek walutowy jest bardzo złożony i wiele czynników może wpłynąć na kurs funta w danym momencie.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Prognozowanie ruchów na rynku walutowym jest zawsze trudnym zadaniem, ponieważ jest to rynek niezwykle zmienny i podatny na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Jednakże, istnieją pewne czynniki, które wpływają na kurs funta brytyjskiego i mogą pomóc w określeniu jego przyszłej zmienności.

W najbliższych tygodniach kurs funta brytyjskiego może być nadal pod wpływem różnych czynników, w tym decyzji banków centralnych dotyczących polityki monetarnej, wyników bieżących negocjacji handlowych z Unią Europejską, a także zmian w globalnym klimacie inwestycyjnym.

Wzrost gospodarczy i postępy w procesie szczepień przeciwkoorowych w Wielkiej Brytanii mogą wpłynąć na poprawę nastrojów inwestorów i wzmocnić pozycję funta. Z drugiej strony, możliwe są spadki kursu funta w przypadku niekorzystnych informacji dotyczących negocjacji handlowych z Unią Europejską, a także w przypadku wzrostu napięć geopolitycznych.

Warto również zwrócić uwagę na decyzje banku centralnego Wielkiej Brytanii, który może podjąć działania mające na celu kontrolę inflacji lub zachęcenie do wzrostu gospodarczego, co wpłynie na kurs funta.

W każdym przypadku, należy pamiętać, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a ryzyko inwestycyjne zawsze istnieje. Dlatego przed podjęciem decyzji o inwestycji na rynku walutowym, należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki wpływające na kurs funta brytyjskiego oraz posiadać solidną strategię inwestycyjną.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.