Cena funta dzisiaj to? Co wpłynęło na funta w tygodniu 01 – 06 maja? Prognozy dla notowań dolara. Czy funta będzie spadał w przyszłości?

Rynek walutowy, nazywany również rynkiem Forex, jest jednym z największych i najbardziej dynamicznych rynków na świecie. Każdego dnia, trilony dolarów przepływają przez ten rynek, a zmienność notowań walut potrafi być ogromna. W ostatnim czasie, sytuacja na rynkach finansowych była bardzo burzliwa, a kursy walut oscylowały wokół wielu ważnych wydarzeń, takich jak decyzje banków centralnych, wyniki wyborów i sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach. W tym artykule skupimy się na analizie zmienności kursu funta szterlinga w ostatnim tygodniu i postaramy się wyjaśnić, co wpłynęło na te wahania. Przyjrzymy się także możliwym scenariuszom dla kursu funta w najbliższych dniach i co mogą one oznaczać dla inwestorów na rynku Forex.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, zwany również rynkiem Forex, to globalny rynek, na którym dokonuje się wymiany jednej waluty na inną. Rynek ten działa przez całą dobę, a jego obroty szacuje się na miliardy dolarów dziennie.

Rynek walutowy zależy od wielu czynników, w tym od polityki monetarnej poszczególnych państw, kondycji gospodarczej oraz wydarzeń politycznych, takich jak wybory czy wojny. Decyzje podejmowane przez banki centralne oraz rządy, takie jak zmiany stóp procentowych, mogą wpłynąć na siłę i wartość danej waluty.

Zmienność rynku walutowego wynika także z uwarunkowań technicznych, takich jak handel algorytmiczny czy zjawisko arbitrażu między różnymi rynkami.

Wpływ na rynek walutowy ma także globalizacja i szybki rozwój technologii, umożliwiających handel walutami przez internet oraz szybki przepływ informacji na całym świecie.

Ze względu na wiele czynników wpływających na rynek walutowy, jego zmienność jest trudna do przewidzenia, co czyni go nieprzewidywalnym.

Wykres kursu funta brytyjskiego

Aktualny wykres kursu funta byrytjskiego

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez początkujących inwestorów na rynku walutowym?

Początkujący inwestorzy na rynku walutowym często popełniają błędy, które mogą kosztować ich wiele pieniędzy. Oto najczęstsze z nich:

 1. Brak odpowiedniej wiedzy – Wielu początkujących inwestorów przystępuje do handlu na rynku walutowym bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Brak wiedzy na temat rynku walutowego, analizy technicznej i fundamentalnej może prowadzić do podejmowania nieprzemyślanych decyzji, które mogą skutkować stratami.
 2. Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem – Początkujący inwestorzy często nie zdają sobie sprawy z ryzyka związanego z handlem walutami i nie stosują odpowiednich narzędzi do zarządzania ryzykiem. Mogą wtedy otwierać zbyt dużo pozycji na raz, nie ustawiać zleceń stop loss, czy też nie zamykać stratnych pozycji w porę.
 3. Emocjonalne podejście do inwestowania – Początkujący inwestorzy często podejmują decyzje pod wpływem emocji, takich jak strach, chciwość czy nadzieja. Mogą wtedy podejmować nieprzemyślane decyzje, które są oparte na emocjach, a nie na faktach.
 4. Brak cierpliwości – Początkujący inwestorzy często oczekują szybkich i wysokich zysków, co skłania ich do podejmowania ryzykownych decyzji. W rzeczywistości handel na rynku walutowym wymaga cierpliwości i dyscypliny, a zyski nie zawsze są natychmiastowe.
 5. Przesadne poleganie na automatycznych systemach handlowych – Automatyczne systemy handlowe, takie jak roboty Forex, mogą być pomocne, ale nie powinny stanowić jedynej metody inwestowania. Początkujący inwestorzy często polegają zbyt mocno na takich systemach, co może prowadzić do niewłaściwych decyzji i strat.
 6. Nieświadomość wpływu wydarzeń na rynku – Początkujący inwestorzy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele wydarzeń, takich jak decyzje polityczne czy też dane makroekonomiczne, może wpłynąć na kursy walutowe. Nieświadomość tych czynników może prowadzić do błędnych decyzji inwestycyjnych.

Warto pamiętać, że handel na rynku walutowym wymaga wiedzy, doświadczenia i cierpliwości. Inwestorzy, którzy zdają sobie z tego sprawę i starają się unikać powyższych błędów, mają większe szanse na sukces w inwestowaniu na rynku walutowym.

Jak zazwyczaj zachowywal sie kurs funta w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Kurs funta brytyjskiego w marcu ubiegłych lat miał zróżnicowane zachowanie. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

 • W marcu 2021 roku kurs funta do dolara amerykańskiego wzrósł o około 3,6%, a do euro o około 1,6%.
 • W marcu 2020 roku kurs funta do dolara amerykańskiego spadł o około 5,5%, a do euro o około 4,5%.
 • W marcu 2019 roku kurs funta do dolara amerykańskiego wzrósł o około 2,5%, a do euro o około 1,5%.

Warto jednak pamiętać, że kursy walutowe są uzależnione od wielu czynników, takich jak sytuacja na rynkach finansowych, polityka banków centralnych, kondycja gospodarcza danego kraju, a także wiele innych czynników, dlatego trudno jest jednoznacznie określić jak zachowa się kurs funta w danym miesiącu.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność dolara nowozelandzkiego

W ostatnim czasie kurs funta brytyjskiego (GBP) i dolara nowozelandzkiego (NZD) wykazywał zmienność na rynkach walutowych.

W ciągu ostatniego roku, kurs GBP/NZD oscylował między 1,8750 a 2,1320. Na początku marca 2022 roku, kurs wynosił około 2,0360.

Wpływ na kurs funta mogą mieć takie czynniki, jak polityka monetarna Banku Anglii, dane makroekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie i bilans handlowy. Ponadto, wynik wyborów, negocjacje dotyczące Brexitu, zmienność na rynkach akcji i geopolityka również mogą wpłynąć na kurs GBP.

Z kolei kurs dolara nowozelandzkiego może być uzależniony od takich czynników, jak dane makroekonomiczne, polityka RBNZ (Reserve Bank of New Zealand), zmienność na rynkach surowcowych, w tym ceny ropy naftowej i metali, a także wydarzenia międzynarodowe, takie jak pandemia COVID-19 i wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych.

Wpływ na kurs GBP/NZD może mieć również zmienność na rynku globalnym oraz zmienność kursów innych walut, takich jak USD, EUR, JPY i AUD.

Analiza zmienności kursu GBP/NZD może być pomocna dla inwestorów walutowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W przypadku oszacowania, że kurs GBP lub NZD wzrośnie lub spadnie, mogą oni podjąć decyzję o kupnie lub sprzedaży danej waluty. Warto jednak pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo zmienny i nie ma pewnych sposobów przewidywania jego zachowania w przyszłości.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2020?


Rok 2020 był bardzo trudnym czasem dla wielu krajów i ich gospodarek, a w tym także dla funta brytyjskiego. Wpływ na kurs funta miało wiele czynników, w tym:

 1. Brexit – W styczniu 2020 roku Wielka Brytania formalnie opuściła Unię Europejską, co wpłynęło na kurs funta. Niepewność związana z przyszłymi relacjami handlowymi między Wielką Brytanią a UE wpłynęła na wahania kursu funta.
 2. Pandemia COVID-19 – Pandemia COVID-19 wywołała szereg działań gospodarczych, w tym lockdowny, ograniczenia podróży i zamknięcie wielu przedsiębiorstw, co wpłynęło na globalną gospodarkę i kurs funta.
 3. Polityka Banku Anglii – Bank Anglii wprowadził wiele działań mających na celu ochronę gospodarki przed wpływem pandemii. M.in. obniżono stopy procentowe i wprowadzono program skupu aktywów, co wpłynęło na kurs funta.
 4. Negocjacje handlowe z UE – W ciągu roku trwania pandemii Wielka Brytania prowadziła negocjacje z UE w celu osiągnięcia porozumienia handlowego. Niepewność związana z tymi negocjacjami wpłynęła na kurs funta.
 5. Decyzje rządu Wielkiej Brytanii – W ciągu roku rządy Wielkiej Brytanii podejmowały szereg decyzji, które wpłynęły na kurs funta. M.in. wprowadzono program wsparcia dla przedsiębiorstw i obniżono podatki, co miało na celu ochronę gospodarki przed wpływem pandemii.

Wynikiem tych czynników były znaczne wahania kursu funta brytyjskiego w roku 2020.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?


Prognozowanie przyszłych ruchów kursów walutowych jest zawsze trudne i pełne niepewności. Niemniej jednak, istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na przyszłą wartość funta brytyjskiego.

Jednym z czynników, który ma duży wpływ na wartość funta, jest sytuacja związana z Brexitem. W miarę jak rozwijają się negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie przyszłych stosunków handlowych, możliwe są dalsze zmiany wartości funta.

Ponadto, jakiekolwiek zmiany w polityce pieniężnej Banku Anglii, takie jak zmiany stóp procentowych, mogą wpłynąć na wartość funta na rynku walutowym.

Innym czynnikiem, który może wpłynąć na wartość funta, są wydarzenia polityczne, takie jak wybory lub zmiany w rządzie.

Ostatecznie, wartość funta może być wpływana przez ogólny stan światowej gospodarki, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja, czy też wahania w handlu globalnym.

Ogólnie rzecz biorąc, prognozowanie przyszłych ruchów kursów walutowych jest zawsze pełne niepewności i wymaga uważnej analizy wielu czynników, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.