Wicegubernator BOJ Amamiya: BOJ musi wspierać gospodarkę luzowaniem monetarnym

Przemówienie Amamiyi, pełny tekst jest tutaj

więcej w przyszłości

  • Dążymy do osiągnięcia średnio 2% inflacja , a nie chwilowy wzrost do tego poziomu
  • Będziemy oceniać trwałość inflacji, patrząc kompleksowo na różne wskaźniki, perspektywy cen, lukę popytową, oczekiwania inflacyjne i ruchy płac
  • Ważne jest stworzenie pozytywnego cyklu, w którym płace i inflacja rosną jednocześnie
  • BOJ musi wspierać gospodarkę luzowaniem monetarnym, ponieważ ożywienie nie jest solidne, a wzrost płac pozostaje niepewny
  • Realne stopy procentowe w Japonii spadają wraz z rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi gospodarstw domowych, podczas gdy stopy nominalne są utrzymywane na niskim poziomie
  • Nie możemy tracić kontroli nad utrzymaniem łatwych warunków monetarnych, ponieważ nie ma jeszcze perspektyw na trwałe osiągnięcie celu inflacyjnego na poziomie 2%
  • BOJ będzie świadkiem trwałego, stabilnego osiągnięcia celu cenowego, któremu towarzyszyć będzie podwyżka płac dzięki łagodnej polityce pieniężnej

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.