BOJ

1 Minute
Forex

Wicegubernator BOJ Amamiya: BOJ musi wspierać gospodarkę luzowaniem monetarnym

Przemówienie Amamiyi, pełny tekst jest tutaj więcej w przyszłości Dążymy do osiągnięcia średnio 2% inflacja , a nie chwilowy wzrost do tego poziomu Będziemy oceniać trwałość inflacji, patrząc kompleksowo na różne wskaźniki, perspektywy cen, lukę popytową, oczekiwania...
czytaj więcej