Rynek walutowy w ubiegłym tygodniu 9 – 13 października. Co z kursem funta brytyjskiego?

W mijającym tygodniu na rynkach finansowych działo się naprawdę wiele, od gwałtownych zmian cen akcji po nagłe wahania na rynku walutowym. Niestabilność ta była wynikiem różnorodnych czynników, od niespodziewanych wydarzeń politycznych po dane ekonomiczne, które przewyższyły oczekiwania inwestorów. W świetle tych zdarzeń dziś skoncentrujemy się na analizie zmienności kursu funta brytyjskiego wobec innych walut.

Niespodziewane Wydarzenia i Ich Wpływ

W mijającym tygodniu świadkami byliśmy różnych, często nieprzewidywalnych, zdarzeń. Rynki reagowały na każde doniesienie, co prowadziło do nagłych ruchów cenowych. Wzrost napięcia geopolitycznego, decyzje banków centralnych, a także nowe dane makroekonomiczne – każdy z tych czynników miał swój udział w tworzeniu zmienności.

Skupienie na Kursie Funt Brytyjski (GBP)

Dzisiaj naszą uwagę skierujemy na funt brytyjski, który był jednym z głównych uczestników tych gwałtownych ruchów cenowych. Nie tylko brexit i związane z nim negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską miały wpływ na wartość funta, ale także doniesienia dotyczące zdrowia gospodarki brytyjskiej oraz zmiany w polityce monetarnej Banku Anglii.

Analiza Zmienności Kursu GBP

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego wobec innych walut pozwoli nam zrozumieć, jak inwestorzy reagują na te niespodziewane wydarzenia. Wzrost czy spadek wartości funta w stosunku do dolara amerykańskiego, euro czy jena japońskiego może rzucić światło na nastroje inwestorów oraz prognozy dotyczące przyszłości.

Co Dalej dla Funta Brytyjskiego?

Biorąc pod uwagę ostatnie zawirowania na rynkach, zastanowimy się także nad możliwymi scenariuszami dla funta brytyjskiego w nadchodzących dniach. Czy niespokojne czasy będą kontynuowane, czy może pojawi się jakaś stabilizacja? Jakie wydarzenia i czynniki będą miały największy wpływ na kurs funta brytyjskiego?

Przyjrzymy się temu wszystkiemu z bliska, wnikliwie analizując zmienność kursu funta brytyjskiego na tle globalnych wydarzeń, aby pomóc zrozumieć, jakie kroki mogą być najbardziej korzystne dla inwestorów w nadchodzących dniach.

Czym jest para walutowa?


Para walutowa to po prostu dwie różne waluty, które są ze sobą powiązane na rynku walutowym Forex. Na rynku Forex, handlowane są pary walutowe zamiast pojedynczych walut. Dlatego, gdy inwestujesz na rynku Forex, zawsze kupujesz jedną walutę i jednocześnie sprzedajesz drugą. Pary walutowe składają się z dwóch skrótów walutowych, które reprezentują dwie waluty w parze.

Pierwsza waluta w parze to tzw. waluta bazowa, a druga to waluta kwotowana. Wartość pary walutowej wskazuje, ile jednej jednostki waluty kwotowanej jest warte w jednostkach waluty bazowej. Na przykład, jeśli para walutowa EUR/USD ma wartość 1,20, oznacza to, że 1 euro (waluta bazowa) jest warte 1,20 dolarów amerykańskich (waluta kwotowana).

Pary walutowe są podzielone na trzy główne kategorie:

1. Główne Pary Walutowe:

 • Pary składające się z najbardziej płynnych i aktywnie handlowanych walut na świecie, takich jak EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego), USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego) czy GBP/USD (funt brytyjski do dolara amerykańskiego).

2. Pary Walutowe Krzyżowe:

 • Pary, które nie zawierają dolara amerykańskiego, ale są składane z innych głównych walut, np. EUR/GBP (euro do funta brytyjskiego) czy EUR/JPY (euro do jena japońskiego).

3. Pary Walutowe Egzotyczne:

 • Pary, które zawierają jedną główną walutę i jedną walutę z kraju wschodzącego, np. USD/SGD (dolar amerykański do dolara singapurskiego) czy EUR/TRY (euro do liry tureckiej). Pary egzotyczne są mniej płynne i mają wyższe koszty transakcyjne.

Inwestorzy handlujący na rynku Forex analizują różne czynniki, takie jak dane ekonomiczne, polityka monetarna, stabilność polityczna czy nastroje na rynkach globalnych, aby podejmować decyzje dotyczące handlu daną parą walutową. Para walutowa umożliwia inwestorom zarabianie na różnicach kursów wymiany między dwoma walutami.

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?

Rynek Forex (od ang. Foreign Exchange) i giełda papierów wartościowych to dwa różne rodzaje rynków finansowych, na których inwestorzy handlują różnymi instrumentami finansowymi. Oto główne różnice między nimi:

1. Instrumenty Handlowe:

 • Forex: Na rynku Forex inwestorzy handlują parami walutowymi, takimi jak EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) czy USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego). Inwestorzy spekulują na zmianach wartości jednej waluty w stosunku do drugiej.
 • Giełda Papierów Wartościowych: Na giełdzie inwestorzy handlują akcjami i innymi instrumentami związanymi z udziałem w kapitale firm. Inwestują w poszczególne firmy, nabywając ich akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe.

2. Czas Handlu:

 • Forex: Rynek Forex jest rynkiem 24/5, co oznacza, że handel odbywa się przez pięć dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Handel rozpoczyna się w niedzielę wieczorem i kończy w piątek wieczorem (czasu GMT).
 • Giełda Papierów Wartościowych: Na giełdzie papierów wartościowych handel odbywa się w określonych godzinach otwarcia rynku, zazwyczaj od poniedziałku do piątku, przez określone godziny.

3. Lokalizacja:

 • Forex: Rynek Forex jest zdecentralizowany, co oznacza, że handel odbywa się elektronicznie na całym świecie. Nie ma jednej fizycznej lokalizacji, gdzie odbywa się większość transakcji.
 • Giełda Papierów Wartościowych: Każda giełda papierów wartościowych ma swoją fizyczną lokalizację, na przykład Wall Street w Nowym Jorku dla NYSE (New York Stock Exchange) czy City of London dla London Stock Exchange.

4. Liczba Uczestników:

 • Forex: Rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie pod względem dziennego wolumenu obrotu. Biorą w nim udział różni uczestnicy, w tym banki, korporacje, inwestorzy indywidualni i instytucje finansowe.
 • Giełda Papierów Wartościowych: Giełda papierów wartościowych również przyciąga różnorodnych uczestników, ale skupia się na handlu akcjami i innymi instrumentami związanymi z udziałem w kapitale firm.

Oba rynki oferują różnorodne możliwości inwestycyjne, ale mają swoje unikalne cechy i ryzyka. Wybór między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych zależy od preferencji inwestora, celów inwestycyjnych oraz stopnia zaawansowania i wiedzy inwestycyjnej.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta brytyjskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Kurs funta brytyjskiego (GBP) w miesiącu marcu może być podatny na różnice ze względu na zmieniające się warunki gospodarcze, polityczne i inne czynniki związane z rynkami finansowymi. Niemniej jednak, istnieją pewne trendy i wydarzenia, które mogą mieć wpływ na zachowanie się funta brytyjskiego w tym okresie:

1. Negocjacje Brexitu:

 • W latach ubiegłych marzec był kluczowym miesiącem dla funta brytyjskiego ze względu na negocjacje Brexitu. Wyniki i postępy w tych negocjacjach mogą wpływać na wartość funta. Niepewność związana z przyszłymi stosunkami handlowymi między Wielką Brytanią a Unią Europejską może prowadzić do wzrostu zmienności kursu funta.

2. Decyzje Banku Anglii:

 • Bank Anglii ogłasza swoje decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej. Zmiany w stopach procentowych lub retoryce banku mogą wpływać na wartość funta.

3. Dane Ekonomiczne:

 • Publikacja kluczowych danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie czy produkcja przemysłowa, może mieć wpływ na wartość funta w marcu. Pozytywne dane mogą wzmacniać funta, podczas gdy słabe dane mogą prowadzić do osłabienia tej waluty.

4. Nastroje na Rynkach Globalnych:

 • Wydarzenia na rynkach globalnych, takie jak konflikty handlowe czy zmiany w polityce innych kluczowych graczy na scenie międzynarodowej, mogą wpływać na nastroje inwestorów i wartość funta jako waluty światowej.

Warto jednak zauważyć, że każdy rok może być inny, a trendy na rynku walutowym są kształtowane przez aktualne wydarzenia i nastroje inwestorów. Dlatego też, aby uzyskać najbardziej aktualne i dokładne informacje na temat zachowania się funta brytyjskiego w marcu, warto śledzić bieżące wiadomości ekonomiczne i polityczne oraz analizy rynkowe.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta brytyjskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Zachowanie się kursu funta brytyjskiego (GBP) w miesiącu marcu w latach ubiegłych mogło być poddane różnym wpływom, w tym zmianom w polityce monetarnej Banku Anglii, negocjacjom Brexitu, danym ekonomicznym oraz globalnym nastrojom rynkowym. Niemniej jednak, nie ma stałych reguł ani wzorców, które zawsze powtarzają się każdego roku. Wartością funta w marcu mogą wpływać różnorodne czynniki, co sprawia, że każdy rok może być inny.

Jednym z kluczowych wydarzeń wpływających na funta brytyjskiego w marcu było Brexit, który miał ogromny wpływ na wartość funta w ostatnich latach. Rozwój negocjacji Brexitu, zwłaszcza w związku z datami kluczowych decyzji, takich jak daty głosowań w brytyjskim parlamencie czy ustalanie nowych terminów, mogą powodować znaczne wahania kursu funta.

Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej również wpływają na wartość funta. Zmiany w oczekiwaniach co do kierunku, w którym podążą stopy procentowe, mogą prowadzić do ruchów kursu funta w marcu.

Ponadto, marzec jest miesiącem, w którym często publikowane są ważne dane ekonomiczne dotyczące Wielkiej Brytanii, takie jak wskaźniki inflacji, produkcji przemysłowej czy zatrudnienia. Pozytywne lub negatywne dane mogą mieć znaczący wpływ na wartość funta.

Należy pamiętać, że wartość funta brytyjskiego, podobnie jak każdej innej waluty, jest wynikiem skomplikowanego zestawu czynników ekonomicznych, politycznych i rynkowych. Dlatego też, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje na temat zachowania się funta w marcu, zaleca się śledzenie bieżących wydarzeń na rynku i analizę aktualnych danych ekonomicznych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2013?

W roku 2013 funt brytyjski (GBP) doświadczył kilku kluczowych wydarzeń i czynników, które miały wpływ na jego kurs. Oto niektóre z najważniejszych wydarzeń, które mogły wpływać na wartość funta brytyjskiego w tym okresie:

1. Nadchodzący Brexit:

 • Ostateczny termin Brexitu został ustalony na marzec 2019 roku. W roku 2013 zaczęły się intensywne przygotowania i negocjacje związane z opuszczeniem Wielkiej Brytanii przez Unię Europejską. Niepewność związana z przyszłymi relacjami handlowymi wpływała na wartość funta.

2. Polityka Monetarna Banku Anglii:

 • Bank Anglii kontynuował swoją politykę luzowania ilościowego (quantitative easing) w celu pobudzenia gospodarki. Decyzje dotyczące stóp procentowych i programów skupu aktywów mogły wpływać na wartość funta na rynkach międzynarodowych.

3. Dane Ekonomiczne:

 • Publikacja danych dotyczących wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, inflacji i innych wskaźników miała wpływ na wartość funta. Pozytywne dane mogły wzmacniać funta, podczas gdy słabe dane mogły prowadzić do jego osłabienia.

4. Nastroje na Rynkach Globalnych:

 • Wydarzenia na rynkach globalnych, takie jak kryzys zadłużenia w strefie euro czy zmiany w polityce monetarnej innych kluczowych graczy na scenie międzynarodowej, mogły wpływać na wartość funta jako waluty światowej.

5. Działania Banków Centralnych:

 • Decyzje innych banków centralnych, zwłaszcza Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, miały wpływ na kurs funta. Zmiany w polityce monetarnej innych krajów mogły wpływać na stosunek funta do innych walut.

Powyższe czynniki sprawiły, że funt brytyjski był podatny na wahania wartości w roku 2013. Inwestorzy monitorowali uważnie te wydarzenia i analizowali ich wpływ na kurs funta, podejmując decyzje inwestycyjne na podstawie bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Prognozowanie przyszłej zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) jest trudne i zależy od wielu czynników, takich jak decyzje polityki monetarnej, dane ekonomiczne, negocjacje handlowe i globalne wydarzenia gospodarcze. Niemniej jednak, istnieją pewne możliwe scenariusze, które mogą wpłynąć na przyszłość funta brytyjskiego:

1. Scenariusz Brexitu:

 • Miękki Brexit: Jeśli Wielka Brytania osiągnie umowę handlową z Unią Europejską, to może to wzmocnić funta. Stabilność polityczna i gospodarcza związaną z miękkim Brexitem może być korzystna dla wartości funta.
 • Twardy Brexit: Brak umowy handlowej i opuszczenie UE bez porozumienia mógłby prowadzić do spadku wartości funta ze względu na zwiększoną niepewność gospodarczą.

2. Polityka Monetarna:

 • Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i programów luzowania ilościowego będą miały wpływ na wartość funta. Podwyżki stóp mogą wzmocnić funta, podczas gdy ich obniżki mogą ją osłabić.

3. Dane Ekonomiczne:

 • Silne dane dotyczące wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i inflacji mogą wzmacniać funta, podczas gdy słabe dane mogą prowadzić do jego osłabienia.

4. Nastroje na Rynkach Globalnych:

 • Nastroje inwestorów na rynkach globalnych, zwłaszcza w odniesieniu do handlu międzynarodowego i ryzyka geopolitycznego, mogą wpływać na wartość funta jako bezpiecznej przystani lub ryzykownej inwestycji.

5. Działania Banków Centralnych:

 • Polityka monetarna innych banków centralnych, zwłaszcza Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, może wpływać na kurs funta w kontekście globalnych trendów w polityce monetarnej.

Powyższe scenariusze stanowią jedynie ogólny zarys możliwych kierunków zmian kursu funta brytyjskiego. Wartość funta będzie nadal podlegać zmianom na podstawie bieżących wydarzeń gospodarczych, politycznych i rynkowych, dlatego inwestorzy powinni śledzić aktualności i analizy ekonomiczne, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.