Ile wynosi cena funta? Co wpłynęło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań funta 22 października?

Zbliżająca się poniedziałkowa sesja, 23 października, przynosi ze sobą nowe wyzwania i możliwości dla inwestorów na rynku walutowym. Jedną z kluczowych walut, której kurs będzie stał w centrum uwagi, jest brytyjski funt (GBP). Kurs funta brytyjskiego od dawna jest obserwowany przez inwestorów, ekonomistów i przedsiębiorców, ze względu na jego znaczenie w światowym handlu oraz zmienność, która często go charakteryzuje.

W tym artykule przyjrzymy się uważnie wahań kursu funta brytyjskiego w kontekście nadchodzącej sesji, starając się zrozumieć, jakie czynniki wpływają na tę walutę oraz jak inwestorzy mogą przygotować się do ewentualnych zmian na rynku. Obejrzymy najnowsze trendy, analizy techniczne oraz kluczowe wydarzenia, które mogą mieć wpływ na kurs funta podczas nadchodzącej sesji.

W trakcie tego artykułu dokładnie przyjrzymy się różnym aspektom, które wpływają na kurs funta brytyjskiego, w tym decyzjom polityki monetarnej, danych makroekonomicznych, sytuacji geopolitycznej oraz globalnym trendom na rynku walutowym. Analizując te czynniki, postaramy się dostarczyć czytelny obraz sytuacji na rynku funta, pomagając inwestorom zrozumieć możliwe scenariusze oraz skutecznie przygotować się do nadchodzących zmian na rynku walutowym.

Jakie są najlepsze godziny do handlu walutami?


Najlepsze godziny do handlu walutami na rynku Forex to te, gdy rynek jest najbardziej aktywny i płynny. Rynek Forex działa przez 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku, dzięki globalnemu charakterowi handlu międzynarodowemu. Niemniej jednak, nie wszystkie godziny są tak samo korzystne dla handlu, ponieważ niektóre sesje są bardziej aktywne niż inne ze względu na nakładanie się godzin pracy różnych centrów finansowych na świecie. Oto najlepsze godziny do handlu walutami:

1. Sesja Londyńska (8:00 – 17:00 GMT):

 • Sesja londyńska jest jedną z najbardziej aktywnych sesji na rynku Forex. Otwarcie londyńskiego rynku często powoduje gwałtowne ruchy cen, ponieważ duża liczba transakcji jest realizowana w tym czasie. To jest szczególnie korzystne dla handlu par walutowych związanych z funtem brytyjskim (GBP).

2. Sesja Nowojorska (13:00 – 22:00 GMT):

 • Sesja nowojorska jest drugą najbardziej aktywną na rynku Forex. Otwarcie nowojorskiego rynku często przynosi intensywne ruchy cen, zwłaszcza dla par z udziałem dolara amerykańskiego (USD).

3. Sesja Tokijska (00:00 – 09:00 GMT):

 • Sesja tokijska jest ważna dla handlu par walutowych związanych z jenem japońskim (JPY). Jest to pierwsza sesja po weekendzie, więc często obserwuje się reakcje na wydarzenia, które miały miejsce w weekend.

4. Sesja Sydney (22:00 – 07:00 GMT):

 • Sesja sydnejska jest pierwszą sesją po weekendzie i jest ważna dla handlu par związanych z dolarem australijskim (AUD) i dolarem nowozelandzkim (NZD).

5. Nakładanie Się Sesji:

 • Najbardziej korzystne dla handlu są godziny, gdy sesje się nakładają. Na przykład, nakładanie się sesji londyńskiej i sesji nowojorskiej (13:00 – 17:00 GMT) często przynosi dużą płynność i aktywność na rynku Forex.

Pamiętaj, że wybór odpowiednich godzin do handlu zależy od Twojego stylu handlu, preferencji i strategii. Niezależnie od tego, kiedy handlujesz, zawsze warto być świadomym wydarzeń ekonomicznych i ogólnej sytuacji na rynkach finansowych, ponieważ mogą one znacząco wpływać na kursy walut.

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?

Transakcje spot i forward to dwa podstawowe rodzaje transakcji walutowych na rynku Forex. Oto główne różnice między nimi:

1. Transakcje Spot:

 • Czas Realizacji: Transakcje spot są transakcjami, które są zawierane i rozliczane „na miejscu”, czyli natychmiastowo, zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych od daty zawarcia umowy.
 • Cena: Kurs wymiany walut w transakcjach spot jest obecnie obowiązującym rynkowym kursem wymiany.
 • Płatność: Płatność za transakcję spot jest natychmiastowa. Obydwie strony muszą wymienić odpowiednie kwoty walut w określony sposób, zgodnie z umową.
 • Najczęstsze Zastosowanie: Transakcje spot są popularne w przypadku codziennych wymian walutowych, takich jak zakupy towarów lub usług za granicą.

2. Transakcje Forward:

 • Czas Realizacji: Transakcje forward to umowy, które ustalają wymianę walut w przyszłości, na określony termin, po ustalonej cenie wymiany.
 • Cena: Kurs wymiany walut w transakcjach forward jest ustalany z wyprzedzeniem, na podstawie obecnych kursów rynkowych, ale transakcja jest realizowana w przyszłości, nawet po upływie kilku miesięcy.
 • Płatność: Płatność za transakcję forward jest dokonywana w ustalonym przyszłym terminie, zgodnie z umową.
 • Najczęstsze Zastosowanie: Transakcje forward są często stosowane przez firmy i inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć się przed przyszłymi zmianami kursów walutowych, chroniąc się przed ryzykiem.

Różnice Podsumowanie:

 • Transakcje spot są natychmiastowe, podczas gdy transakcje forward są realizowane w przyszłości.
 • Kurs wymiany w transakcjach spot jest obecnie obowiązującym rynkowym kursem, podczas gdy kurs wymiany w transakcjach forward jest ustalany z wyprzedzeniem na podstawie obecnych kursów rynkowych, ale realizowany w przyszłości.
 • Transakcje spot są często używane do bieżących wymian walut, podczas gdy transakcje forward są często stosowane do zabezpieczania przed ryzykiem walutowym w przyszłości.

Obie te formy transakcji mają swoje miejsce na rynku walutowym i są używane w zależności od potrzeb i strategii inwestorów oraz firm.

Analiza zmienności kursu funta w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w miesiącu marcu w latach ubiegłych może pomóc zrozumieć wzorce i tendencje na tym rynku w określonym okresie czasu. Oto przykładowa analiza zmienności kursu funta w marcu w latach ubiegłych:

Marzec 2021:

W marcu 2021 roku kurs funta brytyjskiego był pod wpływem różnych czynników, w tym pandemii COVID-19, postępu w szczepieniach, a także postępu w negocjacjach handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską. W rezultacie wahań kursu funta mogły wpływać na handel i inwestycje. W marcu 2021 roku funt miał tendencję do umocnienia się w związku z postępami w programach szczepień oraz nadzieją na ożywienie gospodarcze.

Marzec 2020:

W marcu 2020 roku świat był wstrząśnięty początkiem pandemii COVID-19. Kurs funta brytyjskiego doświadczył gwałtownego spadku, ponieważ inwestorzy szukali bezpiecznych przystani w obliczu niepewności rynkowej. Wydarzenia związane z pandemią miały wpływ na wszystkie waluty, w tym funt, prowadząc do dużych wahań kursu w tym okresie.

Marzec 2019:

W marcu 2019 roku Brexit pozostawał kluczowym tematem dla funta brytyjskiego. Niepewność związana z przyszłym stosunkiem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej wprowadzała zmienność na rynku. W miarę zbliżania się do daty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (która początkowo miała nastąpić 29 marca 2019 roku), kurs funta doświadczył wahnięć w zależności od doniesień i spekulacji dotyczących postępów w negocjacjach.

Podsumowanie:

Marzec był miesiącem, w którym funt brytyjski często reagował na wydarzenia makroekonomiczne, polityczne i globalne. Pandemia, negocjacje Brexitu, a także inne kluczowe wydarzenia wpływały na wahań kursu funta w marcu w latach ubiegłych. Inwestorzy na rynku Forex często śledzą te wydarzenia, aby lepiej zrozumieć, jakie czynniki mogą wpływać na kurs funta w przyszłości.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność juana chińskiego

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) a zmienność juana chińskiego (CNY) jest istotna dla inwestorów, ponieważ obie waluty są ważnymi graczami na rynku międzynarodowym. Zmiany w relacji między nimi mogą wpływać na globalne rynki finansowe. Oto kilka kwestii, które warto uwzględnić w analizie zmienności kursu funta a zmienności juana chińskiego:

1. Pandemia COVID-19:

 • Pandemia miała wpływ na obie gospodarki. Chociaż Chiny szybko się odbiły, nadal mogą wystąpić zmienności na rynku yuana ze względu na globalne obawy związane z pandemią.

2. Handel Międzynarodowy:

 • Stosunki handlowe między Wielką Brytanią a Chinami oraz polityka handlowa między Chinami a innymi krajami wpływają na kursy GBP/CNY. Zmiany w handlu międzynarodowym mogą powodować wahania na rynku walutowym.

3. Polityka Monetarna:

 • Decyzje banków centralnych, czyli Banku Anglii dla funta i Narodowego Banku Chin dla juana, dotyczące stóp procentowych i luzowania ilościowego mają wpływ na kursy obu walut.

4. Negocjacje Handlowe i Polityczne:

 • Wielkość i charakter handlowych oraz politycznych relacji między Wielką Brytanią a Chinami są istotne. Postęp w negocjacjach handlowych lub napięcia polityczne mogą wpływać na kursy GBP/CNY.

5. Dane Ekonomiczne:

 • Publikacja danych dotyczących wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, zatrudnienia i inflacji zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Chin może wpływać na kursy obu walut.

6. Globalne Nastroje Rynkowe:

 • Globalne czynniki, takie jak obawy o recesję światową czy napięcia handlowe między USA a Chinami, wpływają na nastroje na rynkach finansowych, co może prowadzić do zmienności na rynku walutowym.

Analiza tych czynników i ich wzajemnych relacji jest kluczowa dla inwestorów, którzy chcą zrozumieć i przewidzieć zmiany na rynku GBP/CNY. Śledzenie bieżących wydarzeń oraz analiza fundamentalna i techniczna mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2018?

W roku 2018 kurs funta brytyjskiego był pod wpływem wielu wydarzeń, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na arenie międzynarodowej. Oto kilka kluczowych wydarzeń, które miały istotny wpływ na kurs funta brytyjskiego (GBP) w 2018 roku:

1. Brexit:

 • Negocjacje Brexitowe: Cały rok 2018 był okresem intensywnych negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie warunków Brexitu. Niepewność związana z wynikiem tych negocjacji i możliwość wystąpienia z UE bez umowy (tzw. „no-deal Brexit”) wpływały na kurs funta.

2. Decyzje Polityki Monetarnej:

 • Podwyżka Stóp Procentowych: Bank Anglii podniósł stopy procentowe dwukrotnie w roku 2018, co miało wpływ na kurs funta. Podwyżki te miały na celu kontrolowanie inflacji i stabilizację gospodarki, ale także wprowadzały pewną zmienność na rynku walutowym.

3. Napięcia Handlowe i Globalne Ryzyka:

 • Napięcia Handlowe Między USA a Chinami: Globalne napięcia handlowe, zwłaszcza te między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, wpływały na nastroje inwestorów na rynku Forex, w tym na kurs funta.
 • Niepewność Co Do Światowej Gospodarki: W 2018 roku pojawiły się obawy dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego, które mogły wpływać na kursy walut, w tym funta.

4. Dane Ekonomiczne:

 • Dane Dotyczące Wzrostu Gospodarczego i Inflacji: Publikacje danych dotyczących wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, zatrudnienia i inflacji w Wielkiej Brytanii wpływały na oczekiwania inwestorów co do polityki Banku Anglii i, w rezultacie, na kurs funta.

5. Polityka Wewnętrzna:

 • Wewnętrzne Spory Polityczne: Wewnętrzne spory polityczne i niepewność co do przyszłości rządu Wielkiej Brytanii wpływały na kurs funta.

W rezultacie, w 2018 roku kurs funta był pod wpływem różnych czynników, zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. To skomplikowane środowisko polityczne i ekonomiczne miało wpływ na wahania kursu funta na rynku walutowym.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Przewidzenie dokładnych ruchów na rynku walutowym w krótkim okresie czasu, takim jak najbliższe tygodnie, jest niezwykle trudne ze względu na wiele zmiennych wpływających na kursy walut. Niemniej jednak, analizując bieżące wydarzenia i trendy, można zidentyfikować pewne czynniki, które mogą wpływać na kurs funta brytyjskiego (GBP) w najbliższych tygodniach:

1. Brexit:

 • Postępy w Negocjacjach: Postępy lub brak postępów w negocjacjach między Wielką Brytanią a Unią Europejską nad przyszłymi relacjami handlowymi będą miały kluczowy wpływ na kurs funta. Pojawiające się informacje dotyczące porozumienia lub braku porozumienia mogą wywołać znaczne ruchy na rynku walutowym.

2. Polityka Monetarna:

 • Decyzje Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych oraz luzowania ilościowego Banku Anglii będą nadal mieć wpływ na kurs funta. Oczekiwane zmiany w polityce monetarnej mogą wywołać ruchy na rynku walutowym.

3. Dane Ekonomiczne:

 • Publikowane Dane: Publikacje danych dotyczących wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, inflacji i produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii mogą wpływać na oczekiwania inwestorów co do gospodarki i kursu funta.

4. Napięcia Handlowe i Globalne Wydarzenia:

 • Napięcia Handlowe: Napięcia handlowe między głównymi gospodarkami, zwłaszcza między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, oraz ich wpływ na nastroje inwestorów na rynkach światowych mogą wpływać na kurs funta.
 • Inne Wydarzenia Globalne: Nieoczekiwane wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak kryzysy polityczne czy katastrofy naturalne, mogą również wpływać na rynki finansowe, w tym na kurs funta.

W związku z powyższymi czynnikami, inwestorzy powinni śledzić bieżące wiadomości oraz analizy ekonomiczne i polityczne, aby pozostać na bieżąco z wydarzeniami, które mogą wpływać na kurs funta. Również, zawsze należy być świadomym ryzyka związanego z handlem walutami i stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.