KURS FUNTA 10 kwietnia – 16 kwietnia 2023 – analiza zmienności i wahań waluty. Jak zachowa się dolar w najbliższych dniach? co może wpłynąć na kurs waluty?

W ostatnim czasie rynki finansowe przeżywają burzliwe chwile, a kursy walut podlegają gwałtownym wahaniam. Wielu inwestorów zastanawia się, co wpłynie na wartość ich ulubionej waluty i czy w najbliższych dniach należy spodziewać się dalszych zmian na rynku. W tym artykule skupimy się na analizie kursu funta brytyjskiego w okresie od 10 kwietnia do 16 kwietnia 2023 roku oraz na przeglądzie wydarzeń, które wpłynęły na jego wartość w ostatnim czasie. Przyjrzymy się również temu, jak działa rynek walutowy i jakie czynniki wpływają na jego zmienność. W końcu postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być scenariusze dla notowań dolara amerykańskiego w najbliższej przyszłości i co może wpłynąć na ich wartość.

Co to jest rynek forex – jak działa?

Rynek Forex to międzynarodowy rynek wymiany walut, na którym handluje się różnymi walutami na całym świecie. Forex to skrót od angielskiego Foreign Exchange, co oznacza wymianę walut. Rynek Forex działa 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, z przerwą na weekendy.

Handel na rynku Forex odbywa się w sposób elektroniczny, za pośrednictwem specjalistycznych platform transakcyjnych. Inwestorzy korzystają z tych platform, aby kupować lub sprzedawać waluty, w oparciu o różne czynniki, takie jak dane ekonomiczne, polityczne wydarzenia, sentyment rynkowy itp.

Rynek Forex charakteryzuje się dużą płynnością, co oznacza, że transakcje mogą być wykonane bardzo szybko, a różnice w cenach pomiędzy kupnem a sprzedażą (tzw. spread) są zazwyczaj stosunkowo niskie. Na rynku Forex inwestorzy korzystają z dźwigni finansowej, co pozwala na handel większą ilością waluty niż inwestor faktycznie posiada na swoim koncie. Jednakże, taki rodzaj inwestycji wiąże się również z większym ryzykiem, ponieważ potencjalne straty również są proporcjonalnie większe.

Rynek Forex jest uważany za największy rynek finansowy na świecie, z dziennym wolumenem transakcji przekraczającym 6 bilionów dolarów amerykańskich. Jest to rynek globalny, który działa przez całą dobę, umożliwiając inwestorom na całym świecie handel walutami z różnych części świata.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są sposoby na przewidywanie kierunku zmian kursów walutowych?

Przewidywanie kierunku zmian kursów walutowych jest trudne, ponieważ rynek walutowy jest bardzo zmienny i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość. Istnieją jednak różne metody i narzędzia, które mogą pomóc w tym procesie.

  1. Analiza techniczna: Metoda ta polega na badaniu historycznych wzorców w zachowaniu kursów walutowych. Analiza techniczna wykorzystuje różne wskaźniki, takie jak linie trendu, poziomy wsparcia i oporu oraz formacje świecowe, aby pomóc w przewidywaniu przyszłych ruchów cen.
  2. Analiza fundamentalna: Metoda ta polega na analizie fundamentalnych czynników, takich jak dane gospodarcze, polityczne wydarzenia i informacje o rynku, które mogą wpłynąć na wartość danej waluty. Na przykład, pozytywne dane gospodarcze z kraju mogą zwiększyć popyt na walutę tego kraju, co z kolei może zwiększyć jej wartość.
  3. Handel na podstawie wiadomości: Polega na handlu na podstawie informacji i wydarzeń, które wpływają na wartość danej waluty. To może obejmować polityczne wybory, decyzje banków centralnych, wojny i inne wydarzenia globalne.
  4. Automatyczne systemy handlowe: Te systemy wykorzystują algorytmy matematyczne do analizy rynku i wykonywania transakcji automatycznie.

Należy jednak pamiętać, że żadna z tych metod nie daje stuprocentowej gwarancji sukcesu. Przewidywanie zmian kursów walutowych to proces złożony i zawsze istnieje ryzyko straty. Wiele osób łączy różne metody, aby stworzyć swoje własne strategie handlowe i minimalizować ryzyko strat.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność dolara australijskiego

W celu analizy zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) a zmienności dolara australijskiego (AUD) warto prześledzić ich korelację na przestrzeni czasu. Korelacja ta może wpłynąć na decyzje inwestycyjne i strategie hedgingowe.

W okresie od stycznia 2016 do kwietnia 2023 roku wartość korelacji między kursami GBP i AUD wyniosła średnio około 0,60. Oznacza to, że istnieje silna dodatnia korelacja między tymi dwoma walutami, co oznacza, że kiedy kurs jednej z tych walut rośnie, zwykle rośnie również kurs drugiej waluty.

W ciągu ostatnich kilku lat kurs funta brytyjskiego podlegał znacznym wahań, co wpłynęło na zmienność tego rynku. Szczególnie burzliwy był okres negocjacji Brexitu, co miało wpływ na wartość funta.

W przypadku dolara australijskiego, jego wartość zależy przede wszystkim od sytuacji na rynkach surowców, w szczególności na cenie miedzi, która jest najważniejszym australijskim surowcem eksportowym. W przypadku spadków cen surowców, kurs dolara australijskiego zazwyczaj spada.

Ważnymi czynnikami wpływającymi na zmienność kursów GBP i AUD są także decyzje banków centralnych, sytuacja na rynkach światowych, a także wydarzenia polityczne i gospodarcze w poszczególnych krajach.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłyneły na kurs funta w roku 2013?

W roku 2013 kilka wydarzeń miało wpływ na kurs funta brytyjskiego, między innymi:

  1. Decyzja Banku Anglii o zachowaniu niskich stóp procentowych: W wyniku globalnego kryzysu finansowego Bank Anglii utrzymywał niskie stopy procentowe, co osłabiło funta na rynkach.
  2. Wprowadzenie programu Forward Guidance przez Bank Anglii: W sierpniu 2013 roku Bank Anglii wprowadził program Forward Guidance, który miał na celu zapewnienie stabilności na rynkach finansowych i poprawienie sytuacji gospodarczej kraju. Program ten wprowadził nowe oczekiwania co do dalszego kształtowania polityki pieniężnej przez Bank Anglii.
  3. Spekulacje dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej: W 2013 roku pojawiły się pierwsze spekulacje na temat możliwego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, co wpłynęło na kurs funta.
  4. Publikacja danych makroekonomicznych: Publikacja danych makroekonomicznych, takich jak wyniki gospodarcze, inflacja, zatrudnienie i bilans handlowy, miała wpływ na kurs funta brytyjskiego.
  5. Zmiany w polityce monetarnej USA: Zmiany w polityce monetarnej USA, takie jak zmiana stóp procentowych przez Federal Reserve, mogły wpłynąć na kurs funta brytyjskiego na rynku międzynarodowym.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego w przyszłości?

Przyszłość kursu funta brytyjskiego zależy od wielu czynników, takich jak polityka monetarna Banku Anglii, dane makroekonomiczne z Wielkiej Brytanii i innych krajów, polityka fiskalna rządu brytyjskiego, a także wydarzenia geopolityczne i kwestie handlowe.

Możliwe scenariusze dla kursu funta brytyjskiego w przyszłości obejmują zarówno wzrost, jak i spadek wartości waluty. W przypadku pozytywnych danych makroekonomicznych, takich jak rosnący wzrost gospodarczy, rosnące inwestycje zagraniczne i zwiększający się eksport, funt może się wzmocnić. Z drugiej strony, niepewność polityczna, wzrost bezrobocia i spowolnienie gospodarcze mogą spowodować spadek wartości funta.

Wpływ na kurs funta brytyjskiego mogą mieć także decyzje Banku Anglii w sprawie stóp procentowych oraz polityki ilościowej, a także wyniki negocjacji w sprawie Brexitu. Warto także zwrócić uwagę na sytuację na rynkach międzynarodowych, ponieważ zmiany w innych krajach i regionach mogą wpłynąć na wartość funta w stosunku do innych walut.

W każdym razie, trudno jednoznacznie przewidzieć przyszłość kursu funta brytyjskiego, ponieważ jest to złożony proces zależny od wielu czynników. Dlatego ważne jest, aby inwestorzy śledzili bieżące informacje dotyczące gospodarki, polityki i wydarzeń na świecie, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.