Analizujemy wahania kursu funta brytyjskiego 17-23 kwietnia. Co się działo na rynku?

Przez ostatni tydzień, rynki finansowe były narażone na wiele nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak gwałtowny wzrost inflacji, spadające stopy procentowe, a także spadające wartości giełdowe w niektórych sektorach. W tak niepewnych czasach, inwestorzy szukają bezpiecznych miejsc dla swojego kapitału, co często prowadzi do zwiększonej zmienności na rynku walutowym.

Dlatego dziś skupimy się na analizie zmienności franka brytyjskiego do innych walut. Frank brytyjski, znany również jako funt brytyjski, jest jedną z najważniejszych walut na rynku międzynarodowym, używaną nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także na całym świecie. W ostatnim czasie wartość funta brytyjskiego była narażona na wiele czynników, w tym na skutki Brexitu i pandemii COVID-19.

Wpływ na wartość funta może mieć wiele czynników, takich jak zmiany stóp procentowych, wzrost gospodarczy, poziom inflacji, polityka rządu i wydarzenia międzynarodowe. Zmienność funta brytyjskiego może mieć wpływ na inne waluty, zwłaszcza na te, z którymi Wielka Brytania prowadzi handel.

Zmienność franka brytyjskiego do innych walut może być korzystna dla inwestorów, którzy szukają okazji do zarobku na różnicach w kursach walutowych. Jednak zwiększona zmienność może również prowadzić do większego ryzyka dla inwestorów i powodować trudności w prognozowaniu przyszłych trendów na rynku walutowym.

W dalszej części analizy skupimy się na zmienności franka brytyjskiego do innych walut w ciągu ostatnich kilku dni i przeprowadzimy analizę, aby zrozumieć, jakie czynniki wpłynęły na wartość funta brytyjskiego i jakie mogą być prognozy dla jego przyszłych notowań.

Jakie są godziny handlu na rynku walutowym?

Rynek walutowy jest czynny przez większość czasu, z wyjątkiem weekendów. Handel walutami rozpoczyna się w niedzielę o godzinie 22:00 GMT na rynku azjatyckim i kończy się w piątek o godzinie 21:00 GMT na rynku amerykańskim. Oznacza to, że rynek działa przez całą dobę, 5 dni w tygodniu. Jednakże, warto zauważyć, że w niektóre dni lub okresy, takie jak święta lub dni narodowe, może wystąpić zmniejszona aktywność rynkowa lub całkowite zamknięcie rynku.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres franka brytyjskiego

Jaki jest średni obrót na rynku walutowym?

Średni dzienny obrót na rynku walutowym (Forex) wynosi około 6,6 bilionów dolarów amerykańskich, co czyni go największym rynkiem finansowym na świecie. Jest to kilkakrotnie większe niż średni dzienny obrót na giełdach papierów wartościowych. Warto jednak zaznaczyć, że większość obrotów na rynku walutowym stanowią transakcje spekulacyjne i hedgingowe, a nie rzeczywiste wymiany walut. Obrót na rynku walutowym jest możliwy przez całą dobę, z przerwami jedynie w weekendy.

Analiza zmiennośći kursu funta w pierwszym kwartale w latach ubiegłych

Przeanalizujmy zmienność kursu funta szterlinga (GBP) w pierwszym kwartale w latach ubiegłych.

Pierwszy kwartał 2022 r.: W pierwszym kwartale 2022 r. funt brytyjski zaczął od wartości około 1,358 dolarów amerykańskich (USD) i powoli wzrastał do 1,397 USD w połowie marca. Następnie kurs spadł do 1,376 USD w ostatnim tygodniu marca.

Pierwszy kwartał 2021 r.: W pierwszym kwartale 2021 r. funt brytyjski zaczął od wartości około 1,366 USD i wzrósł do 1,424 USD na początku marca. Następnie kurs spadł i oscylował wokół 1,38 USD na przestrzeni całego kwartału.

Pierwszy kwartał 2020 r.: W pierwszym kwartale 2020 r. funt brytyjski zaczął od wartości około 1,325 USD i spadł do około 1,15 USD w połowie marca w wyniku pandemii COVID-19. Kurs szybko odbił się w drugiej połowie marca i oscylował wokół 1,24 USD na przestrzeni całego kwartału.

Pierwszy kwartał 2019 r.: W pierwszym kwartale 2019 r. funt brytyjski zaczął od wartości około 1,28 USD i wzrósł do 1,33 USD na początku marca. Następnie kurs spadł i oscylował wokół 1,30 USD na przestrzeni całego kwartału.

Pierwszy kwartał 2018 r.: W pierwszym kwartale 2018 r. funt brytyjski zaczął od wartości około 1,35 USD i spadł do około 1,38 USD na początku marca. Następnie kurs wzrósł i osiągnął maksymalną wartość około 1,43 USD w połowie kwietnia.

Podsumowując, kurs funta brytyjskiego w pierwszym kwartale w latach ubiegłych był zmienny, podlegając wpływom wielu czynników, takich jak zmiany gospodarcze, polityczne i pandemia COVID-19. Warto zauważyć, że kurs funta jest wrażliwy na wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii, w tym na decyzje rządu w sprawach gospodarczych i brexitu.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność reala brazylijskiego

W okresie ostatnich kilku lat kurs funta brytyjskiego (GBP) i reala brazylijskiego (BRL) doświadczał różnych wahań.

Na początku 2018 roku kurs funta wynosił około 4,5 reala, ale w ciągu roku spadł do około 4,1 reala na skutek wycofania się inwestorów z rynków wschodzących i ogólnej słabości funta. W drugiej połowie 2018 roku kurs funta powrócił na poziom 4,5 reala, a następnie utrzymywał się na tym poziomie przez większość 2019 roku.

W pierwszej połowie 2020 roku kurs funta do reala wykazywał wysoką zmienność na skutek globalnej pandemii COVID-19. W marcu 2020 roku kurs spadł do około 4 reali na skutek paniki na rynkach finansowych, ale później szybko się odbił do poziomu 5 reali.

Od drugiej połowy 2020 roku kurs funta brytyjskiego stopniowo wzrastał, osiągając w kwietniu 2021 roku poziom około 6,1 reala. Jednym z czynników, które wpłynęły na tę zmianę, była poprawa nastrojów na rynkach finansowych, ale także rosnące nadzieje na szybką odbudowę gospodarczą Wielkiej Brytanii po pandemii.

Podczas gdy kurs funta do reala był zmienny, kurs reala do funta był stosunkowo stabilny w okresie 2018-2019, oscylując wokół poziomu 0,22 funta za reala. W pierwszej połowie 2020 roku kurs reala do funta spadł na skutek paniki na rynkach finansowych, ale później szybko się odbił. W kwietniu 2021 roku kurs wynosił około 0,16 funta za reala.

Podsumowując, kurs funta brytyjskiego i reala brazylijskiego doświadczał różnych wahań w ostatnich latach, zależnych od globalnych wydarzeń i nastrojów na rynkach finansowych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2013?

W roku 2013 na kurs dolara amerykańskiego wpłynęły różne czynniki, takie jak polityka monetarna Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed), wewnętrzne problemy gospodarcze oraz wydarzenia na arenie międzynarodowej. Kilka z tych czynników to:

  1. Zakończenie programu skupu aktywów (tzw. quantitative easing) przez Fed – w 2013 roku Fed zdecydował o zmniejszeniu ilości skupowanych obligacji i innych aktywów, co oznaczało kończenie polityki luzowania ilościowego. To spowodowało umocnienie dolara.
  2. Problemy budżetowe w USA – w 2013 roku USA musiały zmierzyć się z problemem długu publicznego, który miał wpływ na wartość dolara.
  3. Kryzys w strefie euro – kryzys długu w Europie nadal wpływał na kurs dolara, szczególnie w przypadku krajów euro.
  4. Polityka zagraniczna USA – sytuacja na Bliskim Wschodzie i wzrost napięcia związany z Koreą Północną wpłynęły na wartość dolara.
  5. Dane makroekonomiczne – dane dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji, zatrudnienia i innych wskaźników miały wpływ na kurs dolara.

Ostatecznie, wartość dolara w roku 2013 zależała od wielu czynników, które wpłynęły na klimat inwestycyjny i nastroje na rynkach finansowych.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Prognozowanie zmienności kursów walutowych jest trudne i zawsze związane z pewnym stopniem niepewności. Jednakże, istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na zmienność kursu funta brytyjskiego w przyszłości:

  1. Sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii: Zmiany w gospodarce kraju mogą wpłynąć na wartość funta brytyjskiego. Na przykład, silna gospodarka kraju i dobre dane makroekonomiczne, takie jak wzrost PKB czy spadek bezrobocia, zazwyczaj prowadzą do wzmocnienia funta.
  2. Polityka monetarna Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej Banku Anglii mogą wpłynąć na kurs funta. Zwykle, podwyżki stóp procentowych zwiększają wartość waluty.
  3. Sytuacja polityczna: Niestabilna sytuacja polityczna w kraju może wpłynąć na wartość waluty, ponieważ inwestorzy zwykle preferują stabilność polityczną.
  4. Ogólna sytuacja na rynkach finansowych: Kurs funta brytyjskiego może również być wpływany przez globalne wydarzenia i tendencje na rynkach finansowych, takie jak wzrost lub spadek nastrojów inwestorskich, a także zmiany w polityce pieniężnej innych krajów.

Ostatecznie, złożoność rynku walutowego oznacza, że ​​przewidywanie dokładnej wartości kursu funta jest trudne, a wynikające z tego prognozy są zawsze związane z pewnym stopniem niepewności.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.