Cena funta GBP w ostatnim tygodniu 24 – 30 kwietnia. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania funta w ostatnim okresie. Po ile jest dziś funt?

Witaj w artykule dotyczącym aktualnego stanu kursów walut na rynku międzynarodowym. W ciągu ostatnich miesięcy obserwujemy duże wstrząsy na rynkach finansowych, które wpłynęły na zmienność notowań walutowych. W artykule skupimy się na tym, jak działa rynek walutowy, co wpływa na jego zmienność oraz jakie wydarzenia wpłynęły na wahania kursów w ostatnim czasie. Omówimy również możliwe scenariusze dla kursów walutowych w najbliższych dniach. Rynek walutowy to jeden z największych rynków finansowych na świecie, na którym codziennie dokonywane są miliardy transakcji. Zmienność notowań walut jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na ten rynek, a jej przyczyny są bardzo zróżnicowane. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z różnymi wydarzeniami, takimi jak pandemia Covid-19, kryzys gospodarczy, spadki cen surowców, wzrosty inflacji, czy kwestie polityczne, które wpłynęły na kursy poszczególnych walut. W artykule omówimy, jak te wydarzenia wpłynęły na kursy euro, dolara amerykańskiego, jena japońskiego i innych ważnych walut na rynku. Ponadto, przedstawimy możliwe scenariusze dla kursów walutowych w najbliższych dniach i jakie czynniki mogą wpłynąć na ich zmienność.

Jakie są różnice między walutami głównymi a egzotycznymi?

Na rynku walutowym wyróżnia się dwie główne kategorie walut: waluty główne (także nazywane głównymi) oraz waluty egzotyczne.

Waluty główne to najczęściej używane i najbardziej płynne waluty na świecie, które stanowią podstawowe instrumenty handlu na rynku walutowym. Wśród walut głównych znajdują się: dolar amerykański (USD), euro (EUR), jen japoński (JPY), funt szterling (GBP), dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD) oraz frank szwajcarski (CHF).

Waluty egzotyczne natomiast to waluty krajów rozwijających się lub rynków wschodzących, charakteryzujące się niższą płynnością i większą zmiennością niż waluty główne. Są to m.in.: brazylijski real (BRL), meksykańskie peso (MXN), indyjska rupia (INR), turecka lira (TRY), rosyjski rubel (RUB), chiński yuan (CNY) oraz wiele innych.

Różnice między walutami głównymi a egzotycznymi wynikają przede wszystkim z różnic w stabilności i płynności rynków, a także z różnic w sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów i regionów. Waluty egzotyczne są bardziej narażone na ryzyko zmian politycznych, gospodarczych i finansowych, co powoduje większą zmienność ich kursów w krótkim okresie czasu. Jednocześnie, handel walutami egzotycznymi może być bardziej ryzykowny, ale także bardziej opłacalny ze względu na wyższe stopy procentowe oraz potencjalnie większe zyski.

Wykres kursu funta GBP

Aktualny wykres funta GBP

Jakie są sposoby na przewidywanie kierunku zmian kursów walutowych?

Przewidywanie kierunku zmian kursów walutowych to trudne zadanie, ale istnieją różne sposoby, które mogą pomóc w dokonywaniu prognoz. Niektóre z tych sposobów to:

  1. Analiza fundamentalna – polega na analizie czynników ekonomicznych i politycznych, takich jak stopy procentowe, inflacja, polityka monetarna, bilanse handlowe i budżetowe, wydarzenia polityczne, które mogą wpłynąć na kurs danej waluty. Na podstawie tych czynników można dokonać prognozy co do kierunku zmian kursów walutowych.
  2. Analiza techniczna – polega na badaniu wykresów kursów walutowych i poszukiwaniu określonych wzorców, trendów, wskaźników technicznych i poziomów wsparcia i oporu. Analiza techniczna pomaga określić poziomy, które mogą stanowić dobry moment do kupna lub sprzedaży danej waluty.
  3. Analiza sentymentu rynkowego – polega na analizie nastrojów i opinii inwestorów, które mogą wpłynąć na kurs danej waluty. Na przykład, jeśli inwestorzy są ostrożni i unikają ryzyka, mogą wycofać swoje inwestycje z rynków wysokiego ryzyka, co może osłabić kurs tych walut.
  4. Korzystanie z modeli ekonometrycznych – polega na użyciu modeli matematycznych, które opierają się na historycznych danych, aby przewidzieć przyszłe zmiany kursów walutowych. Te modele uwzględniają różne czynniki, takie jak stopy procentowe, inflacja i bilanse handlowe, aby przewidywać przyszłe kursy walutowe.

Należy pamiętać, że żaden z tych sposobów nie gwarantuje dokładnej prognozy, a rynek walutowy jest bardzo zmienny i trudny do przewidzenia. Warto korzystać z różnych narzędzi i analiz, aby dokonać jak najlepszej prognozy zmian kursów walutowych.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

W pierwszych kwartałach różne lata mogą charakteryzować się różnymi trendami na rynku funta. W niektórych latach funt brytyjski zwyżkował, a w innych mógł tracić na wartości.

W pierwszych kwartałach 2021 roku kurs funta w stosunku do dolara amerykańskiego zwyżkował. W styczniu 2021 funt notowany był na poziomie około 1,37 dolara, a w marcu 2021 osiągnął maksymalny poziom powyżej 1,42 dolara. W pierwszych kwartałach 2020 roku kurs funta był silnie wpływany przez pandemię COVID-19 i spadł na poziom około 1,18 dolara w marcu 2020.

W pierwszych kwartałach lat ubiegłych kurs funta również był zmienny. Na przykład w pierwszych kwartałach 2019 roku funt brytyjski tracił na wartości w związku z niepewnością związaną z Brexitem, a w pierwszych kwartałach 2018 roku zwyżkował dzięki mocnej gospodarce Wielkiej Brytanii.

Należy jednak zauważyć, że każde lata są inne, a kursy walut zależą od wielu czynników, w tym od wydarzeń politycznych, decyzji banków centralnych oraz danych makroekonomicznych.

Analiza zmienności kursu funta GBP a zmienność dolara nowozelandzkiego

W ostatnich latach kurs funta brytyjskiego (GBP) i dolara nowozelandzkiego (NZD) wykazywał różną zmienność, a ich relacja była zmienna.

W okresie od stycznia 2018 do kwietnia 2023 kurs GBP/NZD wahal się w szerokim przedziale od około 1,78 NZD za funta w kwietniu 2018 roku do około 2,29 NZD za funta w kwietniu 2020 roku. Kurs osiągnął też najniższy poziom w styczniu 2019 roku, kiedy za funta trzeba było zapłacić nieco ponad 1,82 NZD, oraz najwyższy w listopadzie 2021 roku, kiedy kurs przekroczył poziom 2,40 NZD za funta.

W tym samym okresie dolara nowozelandzkiego kurs do dolara amerykańskiego (USD/NZD) także wykazywał dużą zmienność, oscylując w przedziale od około 0,63 USD za dolara w styczniu 2018 roku do około 0,89 USD za dolara w lutym 2022 roku.

Wynika to z różnych czynników wpływających na kurs tych walut, takich jak polityka monetarna banków centralnych, dane makroekonomiczne, wewnętrzne problemy gospodarcze kraju czy napięcia na rynkach międzynarodowych. Dodatkowo, kurs GBP/NZD może być wpływany przez kursy GBP/USD oraz USD/NZD.

Warto jednak pamiętać, że przewidywanie zmienności kursów walutowych jest trudne, a ich zachowanie w przyszłości może być zupełnie inne niż w przeszłości.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2017?

W 2017 roku kurs funta brytyjskiego był w dużej mierze determinowany wydarzeniami związanych z Brexitem oraz polityką Banku Anglii. W marcu 2017 roku, funt zyskał na wartości po tym, jak przewodniczący Banku Anglii, Mark Carney, stwierdził, że możliwe jest podniesienie stóp procentowych w celu przeciwdziałania inflacji.

Jednakże, w kwietniu 2017 roku, funt zaczął tracić na wartości w związku z ogłoszeniem przedterminowych wyborów parlamentarnych przez premier Theresę May. Wybory te przyniosły rządom May utratę większości parlamentarnej, co spowodowało niepewność co do przyszłości politycznej Wielkiej Brytanii i procesu negocjacji dotyczących Brexita.

W czerwcu 2017 roku, funt zaczął się umacniać po tym, jak Bank Anglii podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od prawie dziesięciu lat. Jednakże, umocnienie to było krótkotrwałe, a funt zaczął ponownie tracić na wartości w związku z coraz większą niepewnością co do przyszłości gospodarczej Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta GBP w przyszłości?

Prognozowanie kursów walutowych jest trudne i często obarczone dużym stopniem niepewności, ponieważ wiele czynników może wpłynąć na zmienność kursów. Niemniej jednak, można zwrócić uwagę na pewne czynniki, które mogą wpłynąć na notowania funta w najbliższej przyszłości.

Jednym z ważnych czynników jest sytuacja gospodarcza w Wielkiej Brytanii. Spowolnienie gospodarcze lub recesja mogą prowadzić do spadku wartości funta, podczas gdy poprawa wskaźników gospodarczych może przyczynić się do umocnienia waluty.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest sytuacja na rynkach globalnych. Napięcia handlowe między USA i Chinami, kryzysy na Bliskim Wschodzie, a także zmiany polityczne w Europie i na świecie mogą wpłynąć na kurs funta, na przykład poprzez wpływ na popyt na towary brytyjskie i inwestycje zagraniczne.

Wreszcie, decyzje banków centralnych, w tym Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego, mają wpływ na kurs funta. Różnice w stopach procentowych między Wielką Brytanią a innymi krajami oraz polityka monetarna banków centralnych mogą wpłynąć na wartość funta w stosunku do innych walut.

Podsumowując, możliwe scenariusze dla notowań funta GBP w przyszłości są uzależnione od wielu czynników i trudno jest przewidzieć ich rozwój z dużą pewnością. Niemniej jednak, należy monitorować sytuację gospodarczą, wydarzenia na rynkach globalnych oraz decyzje banków centralnych, aby lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpłyną na kurs funta i jakie mogą być jego perspektywy w dłuższej perspektywie czasowej.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.