Niemcy PKB za II kw. +0,1% vs 0,0% kw/kw wstępny

  • PKB (niewyrównany sezonowo) +1,8% vs +1,5% r/r prelim
  • PKB (z uwzględnieniem dni roboczych) +1,7% vs +1,4% r/r prelim

Ostateczna rewizja zakłada marginalny wzrost w niemieckiej gospodarce w II kwartale, ale wczesne sygnały wskazują na istotny spadek produkcji gospodarczej w III kwartale. A przy załamaniu gazowym i kryzysie energetycznym zbliżającym się w miesiącach zimowych recesja nie jest zbyt odległa.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.