Cena funta brytyjskiego w ostatnim tygodniu 2 – 7 października. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania funta w ostatnim okresie. Po ile jest dziś funt?

Rynek Forex, znany również jako rynek wymiany walut, stanowi jedno z najdynamiczniejszych miejsc inwestycyjnych na świecie. Codziennie miliardy dolarów są wymieniane między różnymi walutami, co tworzy ogromne możliwości zysków, ale także niesie ze sobą ryzyko strat. Jednym z najbardziej fascynujących, a zarazem trudnych aspektów handlu na rynku Forex jest jego nieprzewidywalność.

W naszym artykule chcemy zgłębić tę nieprzewidywalność, zrozumieć, jakie czynniki wpływają na wahania kursów walut i jak inwestorzy mogą się dostosować do tego dynamicznego środowiska. W analizie tego zjawiska przyjrzymy się także ostatnim ruchom na rynku, skupiając się na wahaniach kursu funta brytyjskiego w minionym tygodniu, od 2 do 7 października.

Rynki finansowe są jak ocean w czasie burzy – zmienne, nieprzewidywalne i często szalejące w różnych kierunkach. Handlowcy na rynku Forex muszą być jak doświadczeni żeglarze, którzy umiejętnie żegluje na wzburzonym morzu. Czytając nasz artykuł, dowiecie się, jakie strategie można zastosować, aby zmierzyć się z niepewnością rynku Forex i jak analiza wahania kursu funta może pomóc w lepszym zrozumieniu tego złożonego świata finansów. Przygotujcie się na głęboką analizę, która pomoże Wam stanąć do wyzwania jakim jest handel na rynku Forex.

Jak działa rynek walutowy?

Rynek walutowy, znany również jako rynek Forex (z ang. Foreign Exchange), jest największym rynkiem finansowym na świecie, na którym handluje się różnymi walutami. Działanie tego rynku jest stosunkowo złożone, ale można je podzielić na kilka kluczowych aspektów:

1. Instrumenty Finansowe:

Na rynku Forex handluje się parami walutowymi, takimi jak EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) czy GBP/JPY (funt brytyjski do jena japońskiego). Pierwsza waluta w parze nazywana jest walutą bazową, a druga – walutą kwotowaną. Kurs wymiany określa, ile jednostek waluty kwotowanej można kupić za jedną jednostkę waluty bazowej.

2. Uczestnicy Rynku:

Uczestnicy rynku Forex obejmują banki centralne, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, inwestorów indywidualnych oraz spekulantów. Banki centralne interweniują na rynku Forex, aby stabilizować kursy walut swojego kraju, podczas gdy przedsiębiorstwa używają tego rynku do zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym.

3. Handel na Dźwigni Finansowej:

Jednym z charakterystycznych elementów rynku Forex jest możliwość handlu na dźwigni finansowej. Oznacza to, że inwestor może kontrolować dużą pozycję na rynku, nawet jeśli nie dysponuje pełną kwotą transakcji. Jednakże, chociaż dźwignia zwiększa potencjalne zyski, zwiększa również ryzyko strat.

4. 24-Godzinny Handel:

Rynek Forex jest czynny przez 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, zaczynając od Sydney i przechodząc przez Tokio, Londyn, aż do Nowego Jorku. To oznacza, że handel może odbywać się o różnych porach dnia lub nocy, co zapewnia elastyczność dla inwestorów na całym świecie.

5. Czynniki Wpływające na Kursy Walut:

Kursy walut są determinowane przez wiele czynników, takich jak dane ekonomiczne (np. PKB, stopa bezrobocia), polityka monetarna (decyzje banków centralnych), wydarzenia geopolityczne (np. konflikty, wybory) oraz spekulacje rynkowe.

6. Platformy Handlowe:

Inwestorzy na rynku Forex korzystają z platform handlowych, które oferują różnorodne narzędzia do analizy rynku, wykonania transakcji oraz zarządzania ryzykiem. Te platformy często są dostępne na różnych urządzeniach, w tym komputerach, smartfonach i tabletach.

Rynek Forex jest miejscem, gdzie inwestorzy mają szansę na osiągnięcie znacznych zysków, ale równocześnie niesie ze sobą znaczne ryzyko strat. Znajomość podstawowych zasad działania tego rynku oraz staranne planowanie i analiza są kluczowe dla sukcesu inwestorów na rynku Forex.

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?

Rynek Forex i giełda papierów wartościowych to dwa różne rodzaje rynków finansowych, które umożliwiają inwestowanie, ale różnią się pod wieloma względami. Oto główne różnice między nimi:

1. Instrumenty Finansowe:

 • Forex: Na rynku Forex handluje się parami walutowymi, takimi jak EUR/USD czy USD/JPY. Inwestorzy spekulują na wzrost lub spadek wartości jednej waluty w stosunku do drugiej.
 • Giełda papierów wartościowych: Na giełdzie papierów wartościowych handluje się akcjami firm, obligacjami, funduszami inwestycyjnymi oraz innymi instrumentami finansowymi związanymi z konkretnymi przedsiębiorstwami lub sektorami.

2. Godziny Handlu:

 • Forex: Rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, zaczynając od Sydney i przechodząc przez Tokio, Londyn, aż do Nowego Jorku.
 • Giełda papierów wartościowych: Giełdy mają określone godziny otwarcia i zamknięcia, zazwyczaj od godziny 9:00 do 17:00 czasu lokalnego. Poza tymi godzinami nie można dokonywać transakcji.

3. Lokalizacja Fizyczna:

 • Forex: Rynek Forex jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie ma jednej fizycznej lokalizacji, gdzie odbywają się wszystkie transakcje. Handel odbywa się elektronicznie przez sieć komputerową.
 • Giełda papierów wartościowych: Giełdy papierów wartościowych są fizycznymi miejscami, gdzie handlowcy spotykają się osobiście lub dokonują transakcji za pośrednictwem systemów elektronicznych na miejscu.

4. Leverage (Dźwignia Finansowa):

 • Forex: Rynek Forex umożliwia handel na dźwigni finansowej, co oznacza, że inwestorzy mogą kontrolować dużo większe pozycje niż ich początkowy kapitał.
 • Giełda papierów wartościowych: Zwykle na giełdzie nie ma możliwości handlu na dźwigni finansowej w taki sam sposób jak na rynku Forex.

5. Ryzyko i Zyski:

 • Forex: Handel na rynku Forex może być bardzo płynny i oferować szybkie zyski, ale równocześnie niesie ze sobą duże ryzyko strat, zwłaszcza ze względu na dźwignię finansową.
 • Giełda papierów wartościowych: Inwestowanie w akcje czy inne instrumenty na giełdzie może być mniej ryzykowne, ale również mniej płynne w porównaniu z rynkiem Forex.

Oba rynki mają swoje zalety i ryzyka, dlatego ważne jest, aby inwestor zrozumiał różnice między nimi i wybrał ten, który najlepiej odpowiada jego strategii inwestycyjnej i poziomowi akceptowanego ryzyka.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

Kurs funta brytyjskiego (GBP) jest podatny na różne czynniki, które wpływają na jego zmienność. Poniżej znajdziesz analizę zmienności kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem kluczowych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na tę walutę.

1. Brexit – Od 2016 roku:

Najważniejszym wydarzeniem, które miało ogromny wpływ na funta, był referendum w sprawie Brexitu, które odbyło się w czerwcu 2016 roku. Głosowanie za opuszczeniem Unii Europejskiej wywołało dużą niepewność na rynkach finansowych, co spowodowało gwałtowne spadki wartości funta. Następnie przez lata trwały negocjacje dotyczące warunków Brexitu, które nadal generują zmienność na rynku GBP.

2. Decyzje Banku Anglii o Stopach Procentowych:

Decyzje dotyczące stóp procentowych Banku Anglii mają wpływ na wartość funta. Podwyżki lub obniżki stóp procentowych mogą skłaniać inwestorów do handlu funtem, co wpływa na jego wartość na rynku międzynarodowym.

3. Wybory Parlamentarne i Polityka Wewnętrzna:

Wybory parlamentarne, zwłaszcza jeśli wynik przewyższa oczekiwania rynku, mogą wprowadzić dużą zmienność na rynku GBP. Również zmiany w polityce wewnętrznej, takie jak zmiany w rządzie, mają wpływ na wartość funta.

4. Pandemia COVID-19:

Pandemia COVID-19 miała globalny wpływ na rynki finansowe, w tym na funta. W początkowej fazie pandemii funt brytyjski osłabił się, ale później odzyskał część swojej wartości w miarę, jak sytuacja gospodarcza się ustabilizowała.

5. Dane Ekonomiczne i Raporty Gospodarcze:

Publikacja danych ekonomicznych, takich jak PKB, wskaźniki inflacji i produkcji przemysłowej, ma wpływ na funta. Złe wyniki mogą prowadzić do osłabienia się GBP, podczas gdy dobre wyniki mogą go wzmacniać.

6. Raporty Handlu i Bilans Płatniczy:

Raporty dotyczące handlu zagranicznego i bilans płatniczy Wielkiej Brytanii wpływają na wartość funta, szczególnie w kontekście handlu z Europą.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego wymaga uwzględnienia tych kluczowych czynników, które miały wpływ na ruchy cenowe w przeszłości. Jednakże, ze względu na dynamiczny charakter rynków finansowych, zawsze istnieje ryzyko, że nowe wydarzenia i informacje będą miały wpływ na wartość funta w przyszłości.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność dolara kanadyjskiego


Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w porównaniu ze zmiennością dolara kanadyjskiego (CAD) może pomóc zrozumieć wzorce i czynniki wpływające na obie waluty. Oto kilka kluczowych aspektów w analizie tych dwóch walut:

1. Wartość Surowców Naturalnych:

Dolar kanadyjski jest często uważany za „dolar surowców”, ponieważ Kanada jest jednym z największych eksporterów surowców naturalnych, zwłaszcza ropy naftowej. Zmiany cen ropy na światowych rynkach mają znaczny wpływ na wartość dolara kanadyjskiego. W przeciwieństwie do tego funt brytyjski jest mniej zależny od surowców naturalnych.

2. Polityka Monetarna:

Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych oraz polityki monetarnej mają wpływ na wartość funta brytyjskiego. Podobnie, decyzje Banku Kanady dotyczące stóp procentowych wpływają na wartość dolara kanadyjskiego.

3. Dane Ekonomiczne:

Publikacja danych ekonomicznych, takich jak PKB, wskaźniki inflacji, zatrudnienie i produkcja przemysłowa w obu krajach, wpływa na wartość ich walut na rynku międzynarodowym. Silne dane gospodarcze mogą wzmacniać walutę, podczas gdy słabe dane mogą prowadzić do jej osłabienia.

4. Stabilność Polityczna:

Stabilność polityczna i przewidywalność polityki rządu mają wpływ na zaufanie inwestorów i mogą wpływać na wartość waluty. W przypadku funta brytyjskiego, polityka związana z Brexitem miała znaczący wpływ na jego wartość.

5. Handel Międzynarodowy:

Bilanse handlu zagranicznego obu krajów, zwłaszcza z ich głównymi partnerami handlowymi, mogą wpływać na wartość walut. Nadwyżki handlowe mogą wzmacniać walutę, podczas gdy deficyty handlowe mogą ją osłabiać.

6. Wydarzenia Geopolityczne:

Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty, zmiany rządów czy kryzysy, mogą wpływać na wartość obu walut na rynku międzynarodowym.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego w stosunku do dolara kanadyjskiego wymaga uwzględnienia tych i innych czynników, które wpływają na rynki walutowe. Inwestorzy często śledzą te czynniki, aby podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne na rynku Forex.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2018?

W roku 2018 kurs funta brytyjskiego (GBP) był znacznie wpływany przez kilka kluczowych wydarzeń, zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Oto niektóre z najważniejszych wydarzeń, które miały istotny wpływ na wartość funta w tym okresie:

1. Negocjacje Brexit:

Negocjacje dotyczące Brexitu nadal były kluczowym czynnikiem wpływającym na funta w roku 2018. W miarę zbliżania się terminu opuszczenia UE (marzec 2019), niepewność dotycząca przyszłych relacji handlowych i politycznych między Wielką Brytanią a UE wywoływała zmienność na rynku GBP.

2. Plan Theresa May dotyczący Brexitu:

W lipcu 2018 premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, przedstawiła plan dotyczący Brexitu, który został zatwierdzony przez gabinet. Ten plan i reakcje na niego zarówno wewnątrz rządu, jak i w Parlamencie, miały wpływ na wartość funta.

3. Sytuacja Polityczna Wewnętrzna:

Wewnętrzne spory polityczne, zwłaszcza w Partii Konserwatywnej, miały wpływ na kurs funta. Spekulacje dotyczące przyszłości premier May oraz niepewność co do stabilności politycznej kraju przyczyniały się do zmienności na rynku GBP.

4. Dane Ekonomiczne i Stopy Procentowe:

Dane dotyczące gospodarki brytyjskiej, takie jak wskaźniki inflacji, produkcji przemysłowej i zatrudnienia, wpływały na wartość funta. Również decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych miały wpływ na rynkową wartość GBP.

5. Wahania Wartości Dolara Amerykańskiego:

Zmienność dolara amerykańskiego miała wpływ na kurs funta. Wzrost siły dolara wpływał na osłabienie funta w stosunku do dolara, zwłaszcza w kontekście polityki Banku Anglii i Federal Reserve.

6. Kryzys Polityczny w Europie:

Kryzys polityczny w Europie, zwłaszcza we Włoszech, wywoływał niepewność co do przyszłości Unii Europejskiej. To z kolei wpływało na wartość funta jako jednej z głównych walut europejskich.

Wszystkie te wydarzenia i czynniki wpływały na zmienność kursu funta brytyjskiego w roku 2018, tworząc złożoną sytuację dla inwestorów na rynku walutowym.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Przewidywanie zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) może być wyjątkowo trudne, ze względu na wiele niepewnych czynników, takich jak negocjacje dotyczące Brexitu, polityka wewnętrzna Wielkiej Brytanii oraz globalne zmiany gospodarcze. Niemniej jednak, istnieją pewne ogólne scenariusze, które inwestorzy i analitycy biorą pod uwagę, analizując przyszłość funta:

1. Brexit:

 • Twardy Brexit: Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy, może to prowadzić do gwałtownego spadku wartości funta ze względu na zwiększone ryzyko gospodarcze i handlowe.
 • Miękki Brexit: Umowa handlowa z UE może wprowadzić pewną stabilność, chociaż nadal będą występować pewne zakłócenia w związku z przyszłymi relacjami handlowymi.

2. Polityka Wewnętrzna:

 • Stabilność Polityczna: Stabilność polityczna i jednoznaczność w kierunku polityki rządu mogą wprowadzić pewną stabilność na rynku walutowym.
 • Niestabilność Polityczna: Spory polityczne i niepewność co do przyszłości rządu mogą prowadzić do osłabienia funta.

3. Dane Ekonomiczne:

 • Dobre Dane Ekonomiczne: Silne dane dotyczące wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innych wskaźników mogą wzmacniać funta.
 • Słabe Dane Ekonomiczne: Złe wyniki gospodarcze mogą prowadzić do osłabienia funta na rynku międzynarodowym.

4. Wahania Wartości Dolara Amerykańskiego:

 • Silny Dolar: Wzrost wartości dolara może prowadzić do osłabienia funta w stosunku do dolara amerykańskiego, co często ma miejsce podczas globalnych niepewności.

5. Handel Międzynarodowy:

 • Nowe Umowy Handlowe: Nowe umowy handlowe z innymi krajami lub regionami mogą wpływać na wartość funta, zależnie od tego, czy te umowy są korzystne dla brytyjskiej gospodarki czy nie.

6. Globalne Wydarzenia:

 • Kryzysy Finansowe lub Polityczne: Kryzysy finansowe w innych krajach lub regionach mogą prowadzić do przemieszczenia kapitału, co wpływa na kurs funta.
 • Zmiany w Polityce Innych Dużych Gospodarek: Polityka gospodarcza USA, Chin czy Unii Europejskiej może wpływać na wartość funta ze względu na relacje handlowe i przepływy kapitału.

W związku z tym, aby przewidzieć przyszłą zmienność funta, inwestorzy muszą być świadomi tych czynników i stale monitorować globalne wydarzenia oraz polityczne i ekonomiczne zmiany, które mogą wpływać na rynek GBP. Niezależnie od tego, prognozowanie rynku walutowego pozostaje zawsze związane z ryzykiem i nie gwarantuje pewnych wyników.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.