4 rzeczy, które warto wiedzieć przed pożyczeniem pieniędzy ukochanej osobie

Jeden z Twoich bliskich potrzebuje pieniędzy na realizację projektu, ale nie chce korzystać z kredytu bankowego. Możesz dać mu pożyczkę rodzinną, jeśli możesz sobie na to pozwolić. Jednak konieczne są pewne środki ostrożności, aby uniknąć późniejszego sporu lub ponownego zakwalifikowania jako prezentu przez organy podatkowe.

Streszczenie:

  •  Preferowany jest dokument pisemny
  •  Warunki zwrotu kosztów są bezpłatne
  •  Oświadczenie o pożyczce jest czasem obowiązkowe

Preferowany jest dokument pisemny

Dowód pożyczki udzielonej krewnemu można ustalić w dowolny sposób. Jednak w twoim interesie jest sporządzenie pisemnego aktu (potwierdzenia długu lub umowy pożyczki rzeczywistej), w dwóch egzemplarzach (jeden dla ciebie, drugi dla pożyczkobiorcy), aby uniknąć późniejszego sporu dotyczącego charakteru twojego gest. Pożyczkobiorca nie będzie wtedy mógł później domagać się, że jest to darowizna i odmówić zwrotu pożyczonej kwoty. Ponadto, jeśli umrze, zanim zwróci ci pełną kwotę, możesz zaksięgować pozostały dług w pasywach jego majątku, a tym samym odzyskać należność.

Pisemny dokument pozwoli Ci również wyjaśnić sytuację wobec organów podatkowych i Twoich spadkobierców. Ci pierwsi nie będą mogli ponownie zakwalifikować operacji jako darowizny , chyba że ostatecznie zrezygnujesz z otrzymania zwrotu kosztów. Ten ostatni będzie również mógł odzyskać to, co pożyczyłeś, jeśli umrzesz przed upływem terminu spłaty.

Zauważyć

Każda pożyczka na kwotę większą niż 1500 euro musi być przedmiotem pisemnego potwierdzenia długu.

Warunki zwrotu kosztów są bezpłatne

Możesz dowolnie ustalać warunki, na jakich przyznana pożyczka musi być Ci spłacana, zarówno jeśli chodzi o oprocentowanie, jak i czas trwania pożyczki. Często pożyczki rodzinne udzielane są bez odsetek. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby go ustawić, zwłaszcza jeśli pożyczona kwota jest duża lub jeśli okres spłaty jest długi. Można na przykład uzgodnić stawkę porównywalną do tych, które obowiązują w przypadku kredytów konsumpcyjnych.

W zależności od możliwości finansowych pożyczkobiorcy można uzgodnić, że pożyczka będzie spłacana w kilku miesięcznych ratach, jak tradycyjny kredyt bankowy, lub w całości na raz w określonym terminie, jak pożyczka w grzywnie. Możesz również podać termin spłaty i określić, że pożyczkobiorca spłaci we własnym tempie, w zależności od dostępnej gotówki. To drugie rozwiązanie jest często preferowane w przypadku pożyczek udzielanych dziecku lub wnukowi.

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.