Przegląd wydarzeń gospodarczych w Polsce i na świecie: odżyły oczekiwania na podwyżki stóp procentowych

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, sierpniowa inflacja CPI wzrosła do 16,1% r/rz 15,6% r/rw lipcu Wszystkie główne sektory oprócz paliw przyczyniły się do wzrostu inflacji, gdyż ceny spadły o 8,3% miesiąc do miesiąca. Inflacja bazowa (w ujęciu miesięcznym) spada, więc roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych po wyłączeniu żywności i energii prawdopodobnie wzrośnie do 9,9-10,0% wobec 9,3% w lipcu. Dane sierpniowe (zwłaszcza rosnąca inflacja bazowa) przesunęły skalę ryzyka zmiany stóp procentowych NBP na wrześniowym posiedzeniu z VND0-25 mld do VND25-50 mld. Więcej na ten temat w Makro Flash: Inflacja znów rośnie pomimo gwałtownego spadku cen paliw. POL: Wzrost PKB w II kw. został zrewidowany do 5,5% r/r (z 5,3% w szybkim szacunku). Głównym składnikiem, który doprowadził do spadku rocznego tempa wzrostu PKB o 8,5% rok do roku w I kw. 22, były zapasy, których kontrybucja spadła z rekordowych 7,7 pkt w I kw. 22 i 1,9 pkt w 222. kwartale, sygnalizując koniec trwający ponad rok proces gromadzenia niestandardowych zapasów. Strukturę popytu krajowego charakteryzuje przede wszystkim silny wzrost inwestycji. Więcej o PKB w 2Q22 w Makro Flash: Zwiększony popyt inwestycyjny. POL: L. Kotecki z RPP powtórzył, że jego zdaniem inflacja nie jest zjawiskiem przejściowym. Według niego na początku przyszłego roku inflacja może wzrosnąć powyżej 20% rok do roku, dodając, że nie podziela optymizmu części członków Rady. L. Kotecki dostrzega potrzebę dalszych podwyżek stóp procentowych, ale zwraca uwagę, że w ich przypadku pole manewru mogłoby być coraz bardziej ograniczone ze względu na rosnące ryzyko dla kredytobiorców i finansów instytucji. Według niego stopa referencyjna jest już dość wysoka. Jeśli spełnią się prognozy makroekonomiczne, czyli gwałtowne spowolnienie w polskiej gospodarce, to w sytuacji stagnacji inflacji wydaje się mało prawdopodobne, aby stopy procentowe znacznie wzrosły. Członek RPP dodał, że na kolejnym posiedzeniu dobrze byłoby wrócić do idei odpornej na inflację obligacji emitowanej przez NBP, która odciągnęłaby płynność z rynku. EUR: Inflacja HICP w strefie euro w sierpniu wzrosła do 9,1% rok do roku z 8,9% rok do roku w lipcu, mocniej niż oczekiwano. W porównaniu z poprzednim miesiącem gwałtownie wzrosły ceny artykułów spożywczych (do 10,6% wobec 9,8%), głównie przetworzonych towarów przemysłowych i nieenergetycznych (wzrost o 5,0%). r/r vs ,5% r/r), związanych z szokami energetycznymi (ceny energii wzrosły o 38,3% r/r) poprzez pozostałe klasy cenowe. W rezultacie inflacja bazowa wzrosła – z wyłączeniem żywności, energii i używek – do ,3% z ,0% w lipcu, osiągając nowy rekord. Wzrost wskaźnika HICP w różnych krajach strefy euro nadal rośnie. Najwyższe poziomy utrzymują się w krajach bałtyckich, aw Estonii liczba ta przekroczyła 25% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Najniższą inflację HICP odnotowano we Francji (6,5%). Dane są mocnym argumentem dla EBC, by na kolejnym posiedzeniu we wrześniu podnieść stopy o 50 lub 75 punktów bazowych EUR: EUR. Według niego potrzebna jest ostra podwyżka stóp we wrześniu, a kolejne podwyżki spodziewane są w nadchodzących miesiącach. USA: ADP Research Institute wznowił (po przerwie w maju) publikację swojego raportu na temat zatrudnienia w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie ze zmienioną metodologią ADP staje się niezależnym miernikiem stanu rynku pracy w USA i nie jest już uważany za predyktor wzrostu zatrudnienia NFP w sektorze prywatnym według Biura Statystycznego Statystyki Pracy (BLS). Raport opiera się na bazie danych 26 milionów pracowników, a dane publikowane również co tydzień. W nowym raporcie dane historyczne zostały znacząco zrewidowane (patrz wykres), co uniemożliwia porównanie wczorajszych wyników z wcześniej opublikowanymi raportami ADP. W sierpniu zatrudnienie w sektorze prywatnym wg ADP wzrosło tylko o 132 tys. ludzi, co oznacza kontynuację hamulców od kwietnia. Średni wzrost płac dla osób nie zmieniających pracy wyniósł 7,6% rok do roku i utrzymuje się na stałym poziomie od wiosny. W przypadku osób zmieniających pracę średni wzrost wynagrodzenia wyniósł 16,1% rok do roku. Najszybciej płace rosną wśród młodych (16-2 lata), w sektorach rozrywki i HoReCa oraz w (500) dużych firmach. GER: Stopa bezrobocia w Niemczech wzrosła do 5,5% w sierpniu z 5, % w lipcu. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 28 tys. dzięki rejestracji w urzędach dla uchodźców na Ukrainie. Według przedstawicieli władz niemieckich sytuacja na niemieckim rynku pracy jest nadal dobra, a zapotrzebowanie na pracowników duże. POL: Wiceminister finansów S. Skuza poinformował, że łączne potrzeby pożyczkowe budżetu państwa na ten rok, określone w ustawie budżetowej, zostały w całości sfinansowane. Naszym zdaniem realne potrzeby finansowe w tym roku będą prawdopodobnie niższe niż przewidywane w ustawie budżetowej, więc w pewnym stopniu faktycznie odpowiadamy na potrzeby finansowe zaliczki na kolejny rok. POL: Projekt ustawy budżetowej zakłada, że ​​rząd będzie mógł przeznaczyć kapitał z określonych rezerw budżetowych na spłatę zadłużenia. Udowodniono, że rozwiązanie to wynika z wysoce niestabilnych i niepewnych czynników rynkowych wpływających na koszt obsługi długu publicznego Skarbu Państwa. POL: BIK poinformował, że na dzień 30 sierpnia banki zgłosiły 876 000 rachunków z urlopem kredytowym o wartości 228 mld zł, co stanowi ,5% kredytów mieszkaniowych w złotych, a 58% ich wartości zostanie zwrócone. Według BIK z wakacji kredytowych częściej korzystają kredytobiorcy o wysokim ratingu kredytowym. CHN: Caixin PMI dla przemysłu spadł w sierpniu do 9,5 punktu. w porównaniu do 50, punktu w lipcu. Pierwsze czytanie za trzy miesiące poniżej 50 lat neutralne. było efektem osłabienia (choć wciąż powyżej 50) subindeksu produkcyjnego, prowadzącego do przejściowych przerw w dostawach energii i wyłączania niektórych elektrowni w związku z falami upałów i polityką zerowej krucyfiksu. Ważnym czynnikiem był również słaby popyt, w tym mniejsze zamówienia eksportowe. Aby sprostać słabszemu popytowi, chińscy przetwórcy zmniejszają zapasy. Ceny surowców spadły po raz pierwszy od maja 2020 r., najbardziej od 2016 r. Spadające koszty produkcji przyczyniły się do największego ostatecznego spadku cen od maja 2022 r. Stosunkowo optymistycznie patrzą w przyszłość. Dane pozostają dość zgodne z poprzednim oficjalnym (rządowym) PMI. WORLD: ministrowie finansów G7 omówią w piątek maksymalną cenę zakupu ropy przez Rosję, co może zmniejszyć presję na ceny surowców energetycznych i zmniejszyć dochody Rosji z eksportu

Maciej Sokół

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.